Wake bij het detentiecentrum op zondagavond 4 maart

Er werden een aantal fakkels aangestoken en een groep van ongeveer 40 mensen hielden de 83ste wake bij het dententiecentrum aan de Portelabaan bij het Rotterdam The Hague Airpprt.

Een arts van de Pauluskerk vertelde wat hij tegenkwam onder asielzoekers. Hij vertelde van een 80 jarige mevrouw, die een ziekte aan één van haar ogen had. Zij kwam te laat voor de behandeling en moet nu het zicht aan dat oog missen.

Onder de asielzoekers komen jong en oud voor. Mensen, waarvan gezegd wordt dat ze terug kunnen naar het land van herkomst, maar in de praktijk blijkt iets heel anders.

De kosten per dag per gedetineerde bedragen € 175 en waarvoor eigenlijk.

Een andere spreker vertelde over verschillende asielzoekers, die bij hun zoektocht naar een beter bestaan het leven erbij lieten.

De groep zong:

Alle mensen zusters broeders op het leid van Ludwig van Beethoven’s Alle Menschen werden Brüder.

En ook:

We shall overcome.

Leo van Lanen van de werkgroep diaconie van de Sint Bavokerk vertelde ook aan de andere wake-gangers dat er op 22 maart een middag en een avond programma over uitgeprocedeerde asielzoekers in Pendrecht gehouden wordt. In Pendrecht wonen veel asielzoekers in zogenaamde COA-woningen en velen van hen ondervinden steun van hun buren.

Op de volgende eerste zondag van de maand, op 1 april dus, is de volgende wake van 19:00 tot 20:00 uur.