Pand Slinge 586 omgebouwd tot woningen en winkels

Het pand aan de Slinge 586, het voormalige Dierengezondheidscentrum, wordt omgebouwd tot woningen en winkels.

 

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het kantoorpand aan de Slinge 586 tot acht woningen op de eerste en tweede verdieping en twee winkelunits in de kelder en op de begane grond. Hiertoe worden de indeling en de gevels gewijzigd. Het pand staat al meer dan drie jaar leeg en voorheen zat hier het Dierengezondheidscentrum. Oorspronkelijk was het een bankgebouw en de bankkluis staat nog steeds in de kelder.

Bezwaar maken
Het besluit dateert van 20 december en de gemeente stelt belanghebbenden in de gelegenheid om indien gewenst binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.