Gebiedscommissie Charlois vergadert in Zuidwijk

Op maandag 19 juni vergadert de gebiedscommissie Charlois op de school VMBO Slinge in Zuidwijk.

Iedereen is van harte welkom om de openbare vergadering bij te wonen.

Agenda
1.Opening en mededelingen
2.Mogelijkheid tot inspreken bewoners
3.Vaststellen agenda
4.Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 15 mei 2017 en toezeggingenlijst ter kennisname
5.Advies – aanvraag bewonersinitiatieven (onder € 10.000,-)
-Voetbalveldje binnenplein Wolphaertshof
-Vrouwenclubs workshops
-Zen op Charlois
-Activiteiten Ruitervereniging Charlois
-Rommelmarkt volkstuin en wijkbewoners
-Splash Zomerfeest Maldenburg
-Zomerfeest Elout van Zoeterwoudeschool
-Waterspektakel
-Zomerfestival Blankenburgstraat
6.Advies – aanvraag bewonersinitiatieven (boven € 10.000,-)
a.Charlois meetz North Sea Jazz
7.Beleidsregel Speeltuinen
8.4-maandsrappportage
9.Overzicht verleende vergunningen en ontheffingen
a.Evenementenvergunningen in mandaat verleend door gebiedsdirecteur
b.Vergunningen/ontheffingen APV verleend door voorzitter gebiedscommissie
c.Lijst ingekomen en verzonden stukken
10.Rondvraag
11.Sluiting

De agendastukken zijn te bekijken op de website van de gemeente.

Datum en locatie
Maandag 19 juni, aanvang 19.30 uur, VMBO Slinge, Beumershoek 3