Gebiedscommissie Charlois vergadert in Wielewaal

Op maandag 10 juli vergadert de gebiedscommissie Charlois in de Wielewaal.

Iedereen is van harte welkom om de openbare vergadering bij te wonen.

Agenda
1.Opening en mededelingen

2.Mogelijkheid tot inspreken bewoners

3.Vaststellen agenda

4.Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 19 juni 2017 en toezeggingenlijst ter kennisname

5.Advies – aanvraag bewonersinitiatieven (onder € 10.000,-)
-Kijk maar uit, ik kom van Zuid!
-Juridische informatiebijeenkomsten
-Open Hofkerk concerten
-Sportieve peuters en kleuters
-Buurtmaaltijd
-Week van Hoop
-Koffieconcerten
-Zomerfestival Wielewaal
-De Druk
-Free run event
-Tentakel

6.Advies – aanvraag bewonersinitiatieven (boven € 10.000,-)

7.Volkstuinen

8.Overzicht verleende vergunningen en ontheffingen

9.Rondvraag

10.Sluiting

De agendastukken zijn te bekijken op de website van de gemeente.

Datum en locatie
Maandag 10 juli, aanvang 19.30 uur, Sporthal De Wielewaal, Brammertstraat 1