Grote bomenkap in Charlois: 296 bomen verdwijnen

Er staat een grote bomenkap gepland in een deel van Charlois, waaronder Pendrecht: 296 bomen moeten het veld ruimen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, betreffende het kappen van 296 bomen in het zuidelijke en westelijke deel van Charlois, waaronder Pendrecht (aanvraagdatum 3 juli 2017). Er worden 196 bomen herplant. Het is niet bekend waarom de bomen worden gekapt en op welke termijn dit zal gebeuren.

Bomen in en rondom Pendrecht
In en rondom Pendrecht gaat het om de volgende bomen:
*2x een linde, 2x een wilg, 3x een es en 9x een populier aan de Slinge
*Een wilg aan de Ooltgensplaathof
*Een kers, een kastanje en 2x een hazelaar in de Sliedrechtstraat
*Een lijsterbes in de Middelharnisstraat
*Een wilg aan de Nieuw-Vossemeerweg
*3x een es aan de Abbenbroekweg
*Een berk, een linde en een es aan de Oldegaarde
*Een esdoorn aan het Kalverpad
*Een populier en 2x een eik aan de Groene Kruisweg
*Een iep, een eik, 2x een linde en 3x een wilg aan de Zuiderparkweg
*Een eik aan de Pendrechtseweg

Meer informatie
De aanvraag is te bekijken op de website van de overheid. De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Bezwaar maken is pas mogelijk als een besluit op een aanvraag genomen is. Dat besluit wordt op diezelfde website gepubliceerd.

Op de genoemde website is ook een volledig overzicht van alle andere bomen en locaties te vinden.