Gebiedscommissie Charlois vergadert in Tarwewijk

Op maandag 25 september vergadert de gebiedscommissie Charlois in de Tarwewijk.

Iedereen is van harte welkom om de openbare vergadering bij te wonen.

Agenda
1.Opening en mededelingen
Aangehouden op 4 september 2017

2.Mogelijkheid tot inspreken bewoners

3.Vaststellen agenda

4.Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 4 september 2017 en toezeggingenlijst ter kennisname

5.Advies – aanvraag bewonersinitiatieven (onder € 10.000,-)
Aangehouden op 4 september 2017
-Wijkhuiskamer Pendrecht
-Nieuwe bewonersinitiatieven:
-Cultuurtuin Tarwewijk Buurtfeest Heijplaat
-Voetbalveldje binnenplein Wolphaertshof
-Halloweenoptocht en -feest 2017 Oud Charlois
-Winterfeest Maldenburg/Nijenburg/Poelenburg
-Intocht Sint Nicolaas
-Kijk maar uit ik kom van Zuid
-Sinterklaasintocht Heijplaat

6.Overzicht verleende vergunningen en ontheffingen
-Evenementenvergunningen in mandaat verleend door gebiedsdirecteur
-Vergunningen/ontheffingen APV verleend door voorzitter gebiedscommissie
-Lijst ingekomen en verzonden stukken

7.Rondvraag

8.Sluiting

De agendastukken zijn te bekijken op de website van de gemeente.

Datum en locatie
Maandag 25 september, aanvang 19.30 uur, Speeltuinvereniging Tarwewijk, Mijnkintstraat 5