Vulgraadmeter in alle afvalcontainers

Alle afvalcontainers in de stad krijgen een vulgraadmeter.

Het gaat om alle 6540 wijkcontainers in Rotterdam voor glas, papier, plastic-, metalen- en drankverpakkingen (PMD), textiel en restafval. De containers krijgen een vulgraadmeter met een sensor die een ultrasoon geluid uitzendt en ieder uur meet hoe vol de container is. Op basis hiervan wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden en dat wordt dan weer gekoppeld aan een efficiënte routeplanning voor de ophaalwagens. De containers worden niet meer geleegd volgens een vast ophaalschema, maar volgens dynamische schema’s welke zijn afgestemd op hoe vol de container zit. Daarnaast geeft de sensor aan wanneer een container verstopt is of een defect heeft, zodat ook dit snel verholpen kan worden.

Succesvolle proef
In 2016 voerde de gemeente Rotterdam een proef uit met een slimme meter in 150 papiercontainers. Daaruit bleek dat het aantal inzameldagen teruggebracht kon worden en dat de containers op het moment van legen gemiddeld meer dan driekwart vol zaten. De meter leverde een besparing van ruim 20% aan logistiek op. Vanwege de positieve resultaten werd de proef in 2016 uitgebreid naar alle 260 papiercontainers op Rotterdam-Zuid.

Slimmer en duurzamer
De gemeente Rotterdam wil de stads steeds slimmer en duurzamer beheren en daar passen de vulgraadmeting en dynamische routeplanning prima in. De sensoren zorgen voor een efficiënter beheer van de containers en verbetert de dienstverlening aan bewoners. De efficiëntere routeplanning zorgt voor een besparing op de kosten en is beter voor het milieu vanwege het mindere aantal vervoersbewegingen en minder CO2-uitstoot.

Planning
In fasen worden de sensoren de komende maanden aangebracht. Charlois is als eerste aan de beurt.