Woonstad en Nuon sluiten 600 woningen aan op warmtenet

Woonstad Rotterdam en Nuon gaan 600 woningen in Pendrecht aansluiten op het warmtenet.

Woonstad Rotterdam en Nuon zullen 600 bestaande Pendrechtse woningen van het aardgas af halen om deze vervolgens aan te sluiten op het Rotterdamse warmtenet. Dat betekent dat de woningen verwarmd worden met industriële restwarmte en dat de bewoners elektrisch gaan koken. Per woning wordt bekeken hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Dit vraagt een complexere aanpak dan bij nieuwbouwwoningen die van tevoren al hiervoor geschikt gemaakt worden.

Voordelen restwarmte
Bij de winning en verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten wat schadelijk is voor het milieu. Overschakelen op het warmtenet reduceert de C02-uitstoot met 75-80% ten opzichte van individuele cv-ketels. Gebruikmaken van restwarmte is beter voor het milieu, en veiliger voor de bewoners omdat er geen gas meer in de woningen aanwezig is. Ook wordt het verbruik van het warmtenet gemeten per individuele woning wat praktischer is dan het gebruikmaken van een verdeelsleutel.

Doelstellingen
Uiterlijk 2025 zullen deze 600 woningen aardgasvrij zijn. Woonstad, Nuon en de gemeente Rotterdam hebben hiertoe deze week een intentieovereenkomst getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd. De 600 woningen betreffen 10% van alle woningen in Pendrecht. Woonstad bezit meer dan de helft van de 5600 woningen in deze wijk. De doelstelling van de woningcorporatie, die duurzaamheid als een van haar speerpunten heeft, is dat in 2050 al haar 57000 woningen aardgasvrij zijn. Zo worden de komende jaren bijvoorbeeld in Ommoord en Prinsenland al honderden woningen aardgasvrij gemaakt.

Heel Rotterdam aardgasvrij
In juni werd al een statement ondertekend door elf partijen om Rotterdam in 2050 gasvrij te maken: Eneco, Havensteder, Nuon, Warmtebedrijf Rotterdam, Stedin, Vestia, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Ressort Wonen, gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken. Rotterdam telt momenteel 263.000 aardgasaansluitingen welke in 2050 allemaal plaatsgemaakt moeten hebben voor restwarmte. Om al deze woningen aardgasvrij te maken, zullen er vanaf nu gemiddeld 8000 woningen per jaar van het aardgas af gaan.