Wateroverlast melden bij de gemeente

Ook wateroverlast door hevige sneeuw- en regenval kunt u melden bij de gemeente Rotterdam.

De laatste tijd is het vanwege de sneeuw- en regenval uitzonderlijk nat geweest. Daardoor waren er weer hoge waterstanden in singels, ondergelopen kelders en kruipruimtes en groenstroken en voetpaden die onder water blijven staan. Zo liep in Pendrecht onder andere het plantsoen achter de Karel de Stouteflat onder water.

Wateroverlast voorkomen
Bewoners kunnen zelf ook een aantal dingen doen om wateroverlast te voorkomen. Zo kunnen meer groen en minder tegels in de tuin de wateroverlast al beperken. De beplanting en de bodem houden het water namelijk vast waardoor het in de tuin blijft staan en niet kan wegstromen via het riool.

Melding maken van wateroverlast
U kunt meldingen doorgeven op de volgende manieren:
-Telefoonnummer 14010
Website van de gemeente
BuitenBeter-app