Verkiezingen komen eraan: Pendrecht krijgt ook wijkcomité

Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen. Nieuw is dat Pendrecht een wijkcomité krijgt.

De verkiezingen zijn dit jaar iets anders: er wordt gestemd voor de gemeenteraad, maar ook voor een gebiedscommissie en/of wijkraad, en er worden (onder andere in Pendrecht) wijkcomités ingesteld.

De wijkraden en wijkcomités vormen een experiment waarmee bewoners op buurtniveau meer zeggenschap krijgen. Er ontstaat een representatieve en diverse vertegenwoordiging per buurt, het verbetert de belangenbehartiging op buurtniveau, vergroot de betrokkenheid van bewoners bij besluitvorming over hun directe leefomgeving en er ontstaat zo een beter herkenbare volksvertegenwoordiging op buurtniveau.

(klik op de overzichtskaart om deze in het groot te bekijken)

Wijkcomités
Pendrecht, Tarwewijk, Nesselande, Zevenkamp, Middelland en Oud-Mathenese/Witte dorp krijgen ieder een wijkcomité. De leden komen naar voren via een loting: onder alle kiesgerechtigden van zestien jaar en ouder vindt een loting plaats middels een a-selecte steekproef, waarbij de gemeente aan vijf personen vraagt of zij willen deelnemen aan het wijkcomité. De bedoeling van de loting is om een goede afspiegeling van de wijk te vormen. Binnen 6 weken na de verkiezingen op 21 maart zal de loting plaatsvinden voor de wijkcomités.

Wijkraden
In veertien wijken in de gebieden Noord en Feijenoord komt een wijkraad. Per wijk kunnen bewoners van zestien jaar of ouder zichzelf verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op persoonlijke titel; een lidmaatschap van een politieke partij is hierbij niet nodig. Dit verlaagt de drempel voor iedereen om mee te doen. In totaal hebben 126 Rotterdammers zich kandidaat gesteld.

Gebiedscommissies
In de gebieden waar een wijkcomité wordt gevormd, blijven de gebiedscommissies (Charlois, Delfshaven, Alexander) ook bestaan. Zij zullen hier de overige wijken besturen en ze gaan over wijkoverstijgende opgaven. In de gebieden waar een wijkraad komt, verdwijnen de gebiedscommissies; daar vervangen de wijkraden de gebiedscommissies.

Takenpakket
Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben allemaal dezelfde taak:
– Opstellen van een wijkagenda: een plan voor de wijk met vijf doelen voor een periode van vier jaar
– Betrekken van bewoners en bedrijven bij het maken van het wijkplan
– Adviseren wat er in het gebied of de wijk specifiek nodig is
– Honoreren van bewonersinitiatieven
Het verschil zit in de schaalgrootte.

Leeftijd
Stemmen mag normaal gesproken vanaf achttien jaar. Omdat de verkiezingen voor de gebiedscommissies niet onder de landelijke kieswet vallen, mag Rotterdam hiervan afwijken. Zestien- en zeventienjarigen mogen nu stemmen voor de gebiedscommissie of wijkraad, en zichzelf verkiesbaar stellen hiervoor, en ze doen mee in de loting voor de wijkcomités.

Meer informatie
Op de website van de gemeente is meer te lezen over de verkiezingen. Binnenkort zal ook het verkiezingsbord op de hoek van de Slinge en Kerkwervesingel weer verschijnen waar partijen hun affiches kunnen ophangen.

Bron overzichtskaart: gemeente Rotterdam