Gebiedscommissie Charlois vergadert in Carnisse

De gebiedscommissie Charlois vergadert weer op maandag 19 februari.

Een van de agendapunten betreft het fietsen op Plein 1953.

Agenda
1.Opening en mededelingen
2.Mogelijkheid tot inspreken bewoners
3.Vaststellen agenda
4.Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 29 januari en toezeggingenlijst ter kennisname
5.Bewonersinitiatieven
6.Advies betaald parkeren Brieselaan/Maashaven Zuidzijde (nazending)
7.Advies Fietsen op Plein 1953 (nazending)
8.Advies Gebiedsproducten Hart van Zuid (nazending)
9.Intocht Sinterklaas Charlois 2018
10.Gebiedsverslag Charlois 2017 (nazending)
11.Diverse overzichten
12.Rondvraag
13.Sluiting

Agendastukken
De agendastukken zijn te bekijken op de website van de gemeente.

Datum en locatie
Maandag 19 februari, aanvang 19.30 uur
Hoornbeeck College, Carnissesingel 210