Gemeente beantwoordt bewonersvragen Ossenissebuurt

De gemeente heeft de vragen beantwoord van bewoners over herinrichting van de buitenruimte in de Ossenissebuurt.

Tijdens de inloopbijeenkomst van 20 november over de aanpassingen van de inrichting van de Hontenissestraat, Rilland Bathstraat, Oude Tongepad en Sliedrechtstraat, hebben bewoners vragen gesteld. De gemeente heeft deze vragen beantwoord in een nieuwsbrief.

Afvalcontainers en prullenbakken
Bewoners ervaren problemen met afval naast de restafvalcontainers. Ze lijken vol en er zijn veel naastplaatsingen. Binnenkort zit er in alle containers een sensor die de vulgraad meet. Op basis van deze informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. In het inrichtingsplan zijn langs het Ovezandepad prullenbakken opgenomen. Als blijkt dat er te weinig staan, kunnen er altijd nog prullenbakken bijgeplaatst worden.

Vergroening
In het inrichtingsplan Tuin op het Zuiden is gekozen voor een autoluwe en kindvriendelijke opzet van de wijk. De doodlopende delen van de Hontenissestraat en Rilland Bathstraat zijn belangrijke voetgangersverbindingen tussen het Ovezandepad en de Sliedrechtstraat en de rest van Pendrecht. De inrichting is nu niet geschikt voor voetgangers en spelende kinderen. Het is de bedoeling dat ook dit deel van Pendrecht een kindvriendelijke omgeving wordt, zodat kinderen veilig vanuit huis naar het Ovezandepad of naar de stoep van de Sliedrechtstraat kunnen lopen.

Parkeren
Bewoners hebben aangegeven dat de parkeerdruk in de buurt hoog is. Zij verwachten dat door het verdwijnen van de parkeerplaatsen in de Rilland Bathstraat en Hontenissestraat de druk zal toenemen. Bij het ontwerpen van het inrichtingsplan is een parkeerbalans opgesteld. Daarbij is de standaard parkeernorm voor een woongebied gebruikt. In het inrichtingsplan zijn meer parkeerplaatsen opgenomen dan volgens deze norm noodzakelijk is. Het uitgangspunt om de buurt te vergroenen blijft daarom van kracht. In de Rilland Bathstraat en Hontenissestraat, tussen de Sliedrechtstraat en het Ovezandepad, gaan de parkeerplaatsen weg, maar in de Sliedrechtstraat komen aan beide zijden parkeervakken.

Bouwverkeer
Tijdens de werkzaamheden in de Sliedrechtstraat wordt de straat ook gebruikt door vrachtverkeer. Van de panden langs de Sliedrechtstraat wordt, voor de start van de werkzaamheden, een technische 0-meting uitgevoerd. Bewoners of eigenaren van deze panden worden hierover geinformeerd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten eind februari/begin maart, als het weer het toelaat. Bewoners ontvangen ongeveer twee weken voor de start een nieuwsbrief met informatie over de planning en fasering van de werkzaamheden.

Meer informatie
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Marjo Wetsteijn van de gemeente Rotterdam, telefoon 010-4984144, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl