Vergadering gebiedscommissie Charlois in Zuiderkroon

De gebiedscommissie Charlois vergadert op maandag 19 maart in de Zuiderkroon.

De volgende punten staan op de agenda:

1.Opening en mededelingen
2.Mogelijkheid tot inspreken bewoners
3.Vaststellen agenda
4.Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 19 februari en toezeggingenlijst ter kennisname
5.Bewonersinitiatieven
6.Advies Voorlopig inrichtingsplan Kiosken Dorpsweg
7.Overzichten verleende vergunningen en ontheffingen
8.Rondvraag
9.Sluiting

Iedereen is van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Agendastukken
De agendastukken zijn te bekijken op de website van de gemeente.

Datum en locatie
Maandag 19 maart, aanvang 19.30 uur
Ontmoetingscentrum Zuiderkroon, Vlissingenplein 108