AVR start met andere manier van afvalscheiding

De AVR gaat een deel van het Rotterdamse restafval scheiden, waardoor er geen nieuwe PMD-containers bij zullen komen.

Vanaf dit najaar start de AVR met een andere manier van afvalscheiding. Dit betekent dat er geen nieuwe PMD-containers (voor plastic, metaal, drankenkartons) meer bij komen. De huidige containers, waarvan Pendrecht er drie telt, blijven vooralsnog staan. Wel komen er meer glasbakken, papiercontainers en textielcontainers.

Nascheiding van restafafval
Dit najaar is de eerste nieuwe afvalscheidingsinstallatie klaar die momenteel in Rozenburg wordt gebouwd. Medio 2019 wordt een tweede installatie geopend. De installatie kan plastic verpakkingsafval en drankenkartons uit het restafval halen. Hiervan worden in andere bedrijven nieuwe grondstoffen gemaakt. Het overige restafval wordt verder verwerkt en verbrand; dit wordt energie en komt terug in de vorm van elektriciteit en stadswarmte.

Doelstellingen
Doel van de gemeente is dat er meer afval wordt gerecycled: meer afval als grondstoffen gebruiken. In Rotterdam gebeurt dit nu nog te weinig volgens David Berg, directeur Schone Stad van de gemeente Rotterdam. De doelstelling van het Rijk is dat in 2020 er 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. In Rotterdam is dat nu nog 29%.

Bronscheiding
Scheiding van afval vóórdat het door de vuilniswagen wordt meegenomen, blijft ook belangrijk. Daarom wordt het aantal glasbakken, papiercontainers en textielcontainers uitgebreid. Van de ondergrondse papiercontainers wordt de opening groter, zodat karton er makkelijker in past.