Vergunning aangevraagd voor kap bomen en bosplantsoen Krabbendijkestraat

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen, bosheesters en bosplantsoen nabij de Krabbendijkestraat.

Het gaat om de kap van 17 bomen, 1655 m² bosheesters en 360 m² bosplantsoen met boomvormers nabij Krabbendijkestraat 501. De aanvraagdatum van de omgevingsvergunning is 18-06-2018.

Dit gebeurt vanwege het project Lage Weide, op de voormalige sportvelden van TOGR, nabij de Charloisse Lagedijk/Krabbendijkestraat. Hier komt een nieuw zorgcomplex van ASVZ met woongebouwen voor 68 kinderen met een beperking en een kinderdagcentrum voor 90 kinderen. Vanaf vrijdag 29 juni t/m donderdag 9 augustus liggen het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluiden voor het project ‘Lage Weide’ ter inzage.

Informatieavond
Op dinsdag 10 juli 19.00-20.30 uur is er een informatieavond over het project bij voetbalvereniging Transvalia ZW aan de Charloisse Lagedijk 761. Iedereen is welkom om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Aanvraag omgevingsvergunning
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Klik hier om de aanvraag te bekijken op de website van de overheid.

Klik hier om de precieze locatie op de kaart te bekijken.