Winkelwagens en oBikes melden: hoe werkt het?

De laatste tijd neemt het aantal rondzwervende winkelwagens en gedumpte oBikes in de wijk toe. Hoe werkt het melden hiervan?

Zo werden pas opnieuw vanuit het water twee oBikes opgevist, net als enkele winkelwagens, en werd een winkelwagen in de struiken van een binnentuin in de Tholenstraat gedumpt. Rondzwervende winkelwagens en fietsen kunnen vandalisme opwekken en ze zijn bovendien gevaarlijk voor dieren wanneer ze in de singel belanden.

Melding maken
Hoe zit het nu met het melden van winkelwagens en oBikes? Het melden van zaken aangaande de buitenruimte gaat vaak via een buitenruimtemelding bij de gemeente, maar in deze twee gevallen kan het ook op andere manieren en vindt de afhandeling op een andere wijze plaats.

Winkelwagens melden
Winkelwagens die op straat rondzwerven, kunnen via een buitenruimtemelding bij de gemeente gemeld worden. De wagens blijven echter ondanks soms wel meerdere meldingen toch nog langere tijd op straat staan. Bij winkelwagens is het echter zo dat de gemeente dit doorgeeft aan de betreffende winkel waarvan de winkelwagen is. Vervolgens is de winkel, meestal een supermarkt, verantwoordelijk voor het ophalen van de wagens. Dat gebeurt niet altijd direct, waardoor het soms langer kan duren voor de wagen van de straat af is. Bewoners denken dan dat de gemeente er niets mee doet, terwijl het dan aan de winkel is om het op te lossen. Voor winkelwagens is ook een landelijk meldpunt opgericht, Meldwinkelwagen.nl

 

oBikes melden
oBikes, de gele huurfietsen, mogen in principe overal staan, waarbij het echter niet de bedoeling is dat deze op onhandige plekken liggen zoals midden op een stoep of grasveld. Gewone fietswrakken kunnen bij de gemeente gemeld worden middels een buitenruimtemelding, maar voor rondslingerende oBikes is inmiddels door het bedrijf van oBike een WhatsApp-nummer ingesteld (06-22512364) om melding te maken van teveel fietsen, beschadigde fietsen, omgevallen fietsen en foutgeparkeerde fietsen.