Planning werkzaamheden Sliedrechtstraat en Krabbendijkestraat

Tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden in de Sliedrechtstraat en Krabbendijkestraat komen er ook fietsstroken, nieuwe bomen en een voetgangersgebied.

In april startte de gemeente met rioleringswerkzaamheden in de straten Sliedrechtstraat, Oude Tongepad, Rilland Bathstraat, Hontenissestraat en Krabbendijkestraat. Deze vinden in fasen plaats en duren tot februari 2019. Het riool wordt vernieuwd, de bestrating wordt verwijderd en opnieuw aangebracht en eventueel opgehoogd. Evides voert werkzaamheden uit in voornamelijk het trottoir aan de zuidkant van de Sliedrechtstraat.

De doodlopende delen van de Hontenissestraat en Rilland Bathstraat, tussen het Ovezandepad en de Sliedrechtstraat, worden ingericht als voetgangersgebied. Hierbij komen de parkeerplaatsen te vervallen. Vanwege de ophoging wordt een aantal bomen gerooid in de Sliedrechtstraat. Vier nieuwe linden komen hiervoor in de plaats. In de Krabbendijkestraat komen acht nieuwe elzen vanwege eerder gerooide bomen. Ook komen er in de Krabbendijkestraat fietsstroken vanaf de Nieuw Vossemeerweg tot aan het vrijliggende fietspad bij de winkels.

Planning
De planning voor de komende periode is als volgt:

*Evides werkzaamheden in het trottoir:
Fase 4: half augustus-eind september
Fase 5: volgt
Fase 6: half augustus-eind september
Fase 7: begin oktober-eind oktober

*Gemeente werkzaamheden in het trottoir en de rijbaan:
Fase 1: half mei-eind juni
Fase 2: eind juni-half juli, half augustus-begin september
Fase 3: begin september-begin oktober
Fase 4: half oktober-eind november
Fase 5: volgt
Fase 6: begin december-half januari
Fase 7: half januari-half februari

Klik op de kaart om de fasering per straatdeel te bekijken (bron kaart: gemeente Rotterdam).

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt de weg in fasen afgesloten en het verkeer omgeleid. De omleidingen worden via borden aangegeven. In de afgesloten straatdelen kan niet worden geparkeerd. Voor bewoners met een invalidenparkeerplaats wordt in overleg naar een tijdelijke parkeerplaats gezocht.

Huisaansluiting
Bewoners die hun huisaansluiting moeten ophogen en/of vervangen, wordt aangeraden dit werk aansluitend op de rioleringswerkzaamheden van de gemeente te laten uitvoeren. Huiseigenaren zijn hier zelf verantwoordelijk voor en hebben vorig jaar een brief hierover ontvangen. De aannemer van de gemeente sluit de oude huisaansluiting aan op het nieuwe riool. Huiseigenaren hebben dan twee weken de tijd om de huisaansluiting te vervangen. Zij dienen hiervoor zelf een aannemer/loodgieter in te schakelen.

Overhangend groen
Beplantingen, afrasteringen enzovoorts kunnen het werk aan de openbare weg belemmeren. Bewoners wordt gevraagd de beplanting die over de grens met de openbare ruimte groeit te snoeien tot aan de erfgrens.

Belemmeringen verwijderen
Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. Bewoners wordt gevraagd om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen vast te zetten.

Huisvuil
De containers in de opgebroken straatdelen zijn tijdelijk buiten gebruik en worden vervangen door tijdelijke containers die buiten de werkgrenzen komen te staan. Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet mogelijk. Bewoners kunnen hun huiscontainer op de gebruikelijke ophaaldag buiten de werkgrens van de aannemer aanbieden.

Hinder
Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00-17.00 uur. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren en de werktijden worden verlengd tot in de avonduren en/of zaterdagen. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kan de gemeente -in de meeste gevallen- de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact met de gemeente op.

Meer informatie
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Marjo Wetsteijn van de gemeente Rotterdam, telefoon 010-4984144, of via de mail m.wetsteijn@rotterdam.nl