Nieuwjaarscollege

Op 24 januari vond het nieuwjaarscollege van Vitaal Pendrecht plaats. Hieronder vindt u een stuk geschreven door Mario Bosch waarin hij terugblikt op deze gezellige avond. Het muzikale gedeelte is verzorgd door Armando Monsanto en zijn leerlingen Shea en Ashtikan. De heerlijke hapjes zijn weer verzorgd door Diana Roosberg. De opkomst was helaas niet erg groot, wat mede te maken had met het slechte weer en de heersende griep. De sfeer was daarentegen erg goed!

Afgelopen donderdag was de nieuwjaarsbijeenkomst van Vitaal Pendrecht en al meer dan tien jaar verzorg ik daar een fotopresentatie waarin ik terugblik op het afgelopen jaar. Ruim op tijd ga ik van huis met in mijn zak de tekst (zes A4-tjes) en twee USB-sticks (waarvan één als reserve) waarop de foto’s staan. Na aankomst zorgde ik ervoor dat de titelfoto van mijn presentatie op het scherm stond voordat de bezoekers zouden binnenkomen. Veel stoelen bleven uiteindelijk leeg, want de opkomst viel tegen. Ik schat dat er ongeveer 20 mensen waren. Gelukkig waren de meeste vaste gasten er wel en zelfs ex-opbouwwerker Rieks Westrik was er speciaal voor uit Prinsenland gekomen.

Harry Kock, voorzitter van Vitaal Pendrecht en nachtburgemeester van Pendrecht, opende de avond met een welkomstwoord en na zijn toespraak was het de beurt aan Armando die samen met twee leerlingen van de Kinderfaculteit enkele liedjes ten gehore bracht. Daarna nodigde Harry mij uit om naar voren te komen om het eerste deel van mijn presentatie te doen.

Op de gebruikelijke manier doe ik mijn presentatie waarbij de foto’s na elkaar op het scherm komen, de laptop staat voor mij zodat ik deze zelf kan bedienen. Zoals altijd toon ik de foto’s in chronologische volgorde, voor iedere maand zoek ik vijf onderwerpen en dus ook vijf foto’s uit. De meeste foto’s laten een gebeurtenis zien, maar zoals altijd zitten er ook enkele seizoen- en weerfoto’s bij.

Als de laatste foto van juni is geweest, verschijnt het woord PAUZE op het scherm en is er gelegenheid om wat te drinken. Na deze onderbreking doe ik het tweede deel van mijn presentatie. Aan het eind is normaal altijd een afsluitende foto met de tekst gelukkig nieuwjaar, maar dit keer was het een oude foto van de Slinge met links de Sint Bavokerk. Dat was een bewuste keuze, want ik maakte van de gelegenheid gebruik om bekend te maken dat de kerk sinds afgelopen vrijdag een Rijksmonument is. Tot slot deed ik nog een persoonlijke mededeling door te vertellen dat ik op 5 februari aanstaande 40 jaar werkzaam ben bij het Albeda, waarop een applaus volgde.

Na mijn presentatie nam Harry weer het woord voor het laatste onderdeel van het programma: de uitreiking van de Clasien Kramer prijs. Deze door Vitaal Pendrecht ingestelde prijs wordt ieder jaar in januari uitgereikt en bestaat uit een speld en 250 euro dat de winnaar vrij mag besteden. Aan het begin van de avond was er enige paniek omdat de persoon in kwestie (die uiteraard van niets wist) er nog niet was, op het laatste moment belde ze af, omdat ze zich grieperig voelde. Na een kwartier kreeg zij het dringende verzoek om toch maar te komen en gelukkig gebeurde dat ook.

De vorige winnaars, Maja den Hollander en Joke Spijkers, waren beiden aanwezig en droegen ook de speld. Harry vertelde dat de huidige winnares (het werd opnieuw een vrouw) zich vooral verdienstelijk maakt op het Arboretum Pendrecht. Ze heeft qua gezondheid een moeilijk jaar achter de rug, maar ze kijkt uit naar het voorjaar, zodat ze weer op het arboretum aan de slag kan. Daarna werd de naam van de winnares genoemd en kreeg zij het verzoek om naar voren te komen: Gerda Matthijssen.

Joke speldde Gerda de speld op en daarna kreeg de winnares een bos bloemen en een envelop met het geldbedrag. Daarmee was het officiële programma afgelopen en onder het genot van de muziek van wijkzanger Armando kon men met een hapje en een drankje nog even napraten.

Foto’s gemaakt door Rieks Westrik