Nieuw gesprek bewonergroep met Petra van der Jagt

Op de foto Aïcha Mohafid, Petra van der Jagt en Corrie Maliepaard.

Het verslag volgt nog.