CJG en Wijkteams blijven beschikbaar

Het CJG en de Wijkteams hebben veel inspanningen verricht om u nu ook digitaal en online verder te kunnen helpen. We geven u graag wat meer informatie hierover.
 

Stress binnen je gezin? Bel het CJG!

De service- en contactlijn (telefonisch en digitaal) van het CJG is de ingang voor ouders/kinderen en professionals van wijknetpartners die vragen/signalen hebben over stress in gezinnen en hoe ermee om te gaan.

Het is niet vreemd dat er in deze ongekende tijden spanningen ontstaan tussen ouders en kinderen of tussen kinderen, omdat iedereen plotseling veel thuis is.

Hiervoor kan men altijd terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) via de service en contactlijn 088-2010000.

Of verzend een bericht via whatsapp naar 06-22331541.

Telefonisch, maar ook digitaal, staan de mensen klaar. In deze periode is er extra aandacht voor de specifieke spanning die Corona en de thuis-quarantaine met zich mee kan brengen. Orthopedagogen van het CJG kunnen handvatten geven aan ouders hoe om te gaan met deze stress in de opvoeding van hun kinderen in deze moeilijke tijden en eventueel in samenspraak met de ouders zoeken naar aanvullende ondersteuning, zorg- en/of hulp uit de specialistische hoek. De CJG-professional kan daarvoor met de preventieve aanbieders in het wijknetwerk en/of wijkteam schakelen.

 

Blijf beroep doen op de wijkteams!

De wijkteams hebben zich in een razend tempo aangepast aan de nieuwe realiteit. Ze blijven klaar staan voor mensen.

Beeldbellen lijkt bijna de gewoonste zaak van de wereld geworden. Burgers die bekend zijn bij een wijkteam worden vaker gebeld en als zij willen, met beeldbellen.

De wijkteams begrijpen dat deze ‘gekke’ tijd van gedwongen thuiszitten, een groot risico met zich meebrengt op extra spanningen thuis met geweld tot gevolg. Er is juist behoefte aan meer contact en dat wordt geboden.

Het extra aanbod dat wijkteams bieden zit hem daarnaast in de ondersteuning die de wijkcoaches krijgen door middel van informatie en kennis. Zij worden ondersteund in het werken via de telefoon, krijgen informatie over bellijnen en steunpunten voor burgers en kunnen zelf ook wat meer leunen op ervaren collega’s.

Mochten er veel meer meldingen huiselijk geweld komen, dan hebben de wijkteams scenario’s klaarliggen die ervoor zorgen dat ze die meldingen met voorrang kunnen oppakken.

Dus blijf gewoon een beroep doen op de wijkteams. Ze staan klaar voor jullie.

VRAAGWIJZERS OOK BEREIKBAAR
Naast de wijkteams zijn ook de VraagWijzers bereikbaar voor allerlei (hulp)vragen in de gebieden. De VraagWijzers merken een afname in telefoontjes, maar mensen kunnen nog steeds gewoon bij hen terecht.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/