Over Vitaal Pendrecht

Vitaal Pendrecht is een bewonersinitiatief dat is ontstaan in 2003 als reactie op de vele negatieve berichten die de media over de wijk publiceerden. Deze berichtgeving bereikte een dieptepunt in de zomer van 2003 toen in Rotterdam de discussie losbarstte over het spreidingsbeleid van kansarme migranten. Hierbij werd Pendrecht steeds als voorbeeld genoemd om de noodzaak van die spreiding duidelijk te maken. Pendrecht was zo ongeveer het afvoerputje van Rotterdam geworden en was volgens de media hard op weg om de slechtste buurt van Nederland te worden. Verhalen van klagende bewoners en foto’s van verloederde straten moesten de krantenlezer de indruk geven dat het echt heel erg was. De trieste moord op Sedar Soares enkele maanden eerder had de wijk ook al geen goed gedaan, heel Nederland had Pendrecht toen op het journaal gezien wat het slechte imago alleen maar versterkte. Vitaal Pendrecht, dat inmiddels een stichting is geworden, probeert met de activiteiten die ze onderneemt tevens positieve publiciteit te genereren om het negatieve imago van de wijk bij te stellen. Het idee voor de twee burgemeesters van de wijk is afkomstig van Vitaal Pendrecht.

Doel van Vitaal Pendrecht

Vitaal Pendrecht is de wijkstichting die activiteiten organiseert voor alle bewoners van Pendrecht. De stichting heeft als doel de sociale structuren in de buurt en contacten tussen de bestaande (etnische) groepen te versterken. Dit doet Vitaal Pendrecht onder andere door het organiseren van activiteiten voor en mét de bewoners in de buurt. Vitaal Pendrecht is voortgekomen uit de Bewoners Organisatie Pendrecht en alweer 15 jaar onder die naam actief.

Het onstaan van Vitaal Pendrecht

Het initiatief voor Vitaal Pendrecht is genomen door drie wijkbewoners: Gerard Boom, Bien Hofman en Baby Jamanika. Ook zij waren de negatieve berichtgeving over de wijk meer dan zat en wilden iets positiefs doen om het tij te keren. Ze werden op 13 oktober 2003 door Dominic Schrijer (deelgemeente Charlois), Pieter Tops (Universiteit van Tilburg) en Willem Giezeman (Resident University Europe in Den Haag) uitgedaagd om eens te laten zien wat Pendrecht kan. Toen ontstond het ludieke idee om de grootste kerstboom (“hoger dan de Noorse boom op de Coolsingel”) naar Pendrecht te halen en daaromheen een wijkfeest te organiseren. Deze uitdaging lukte: er kwam een enorme kerstboom op Plein 1953 te staan met op 19 december een groots feest eromheen. Zelfs toenmalig burgemeester Ivo Opstelten kwam naar Pendrecht. Hij kwam samen met de loco-burgemeester van Oslo die in Rotterdam was vanwege de onthulling van de Noorse kerstboom op de Coolsingel.

Gerard Boom vertelde in het kort over de bedoeling van Vitaal Pendrecht. “Het is een poging om Pendrecht een beetje uit het slop te tillen. Dat doen we door activiteiten te ontplooien, zoals een kerstboom op het plein met alle bevolkingsgroepen uit Pendrecht erbij met een groots volksfeest. Op die manier willen we een beetje eenheid kweken en dat heeft de wijk nodig. We gaan eens kijken wat mensen samen kunnen en tot welke topprestaties ze in staat zijn.” Bien Hofman voegde er aan toe: “Het enthousiasme waarmee mensen meedoen is groot. En dat je alle nationaliteiten, organisaties en kerkgenootschappen samenbrengt en bovendien verdraagzaamheid kweekt.”

VP kerstboom
Projectleider-Bien-Hofman

Bruggen slaan

Vitaal Pendrecht is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de wijk. Op 13 januari 2005 is Vitaal Pendrecht officieel een stichting geworden met als bestuur de drie initiatiefnemers van toen; Gerard Boom, Bien Hofman en Baby Jamanika. De stichting is in het leven geroepen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. De afgelopen 16 jaar kende Vitaal Pendrecht vele hoogtepunten, zoals de wielerronde, de beachweek, Pendrecht Theater, de Olympische Spelen, de Plein ’53 Cup en uiteraard het ontstaan van de Pendrecht Universiteit en de Kinderfaculteit.

Wilt meer weten over alle activiteiten die wij organiseren? Hier leest u meer.

Pendrecht Universiteit

Op de Pendrecht Universiteit in Rotterdam geven bewoners college aan medewerkers van onder andere de gemeente en woningcorporaties om de leefbaarheid van de Rotterdamse wijk Pendrecht te vergroten. Bien Hofman is initiatiefnemer van de Pendrecht Universiteit en al 39 jaar bewoner van de wijk. Tijdens de herstructurering van Pendrecht, die zo’n twintig jaar geleden van start ging en recentelijk werd afgerond, verbaasde het haar dat professionals allerlei ideeën hadden over de wijk. En dat er juist weinig gedaan werd met de kennis en ideeën van bewoners. Vanuit die gedachte kwam de Pendrecht Universiteit tot stand, waar de kennis van bewoners wordt overgedragen aan professionals in de wijk. Lees hier meer over de Pendrecht Universiteit.