Overzicht van onze projecten

Klik op de activiteit. Het tabblad bevat meer informatie over de activiteit.

Gedurende de Coronacrisis zijn veel activiteiten veranderd. Sommige activiteiten zijn bijvoorbeeld geannuleerd, uitgesteld of vinden nu online plaats. Nieuws over veranderingen leest u onder Nieuws.

 

 • Pendrecht Universiteit

  De Pendrecht Universiteit is een bewonersuniversiteit voor de wijkbewoners van Pendrecht. Dat kunnen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn. Er leven soms ideeën in de wijk waar de bewoners en de professionals graag met elkaar over zouden willen praten. De bewoners hebben vaak al oplossingen waar de professional mee verder kan. De bewoner is de professor en de professionals de studenten. Een greep uit de colleges die in het verleden gehouden zijn:

  • Het Media college: Tijdens het Mediacollege konden bewoners van Pendrecht met de pers praten over de zeer negatieve berichtgeving in die tijd (2009).
  • College Veilig: College Veilig was een college over de veiligheid in Pendrecht in de straten waar veel inbraken werden gepleegd.
  • Het Jongerencollege: Tijdens dit college gingen jongeren met de wijkagenten in gesprek en kwamen ze wat dichter bij elkaar.
  • College Pendrecht: Het College Pendrecht fungeerde als sociale roltrap; hoeveel kan Pendrecht nog aan als het om vrijwilligerswerk gaat?
  • Pendrecht gaat de markt op: Dit college heeft min of meer geleid tot het ontstaan van de Kinderfaculteit.
  • College “Wat zouden we doen met een miljoen” is de grondslag geweest van de Kinderfaculteit.
  • Taalcollege Kinderfaculteit.
  • Pendrecht gaat de markt op 2: College waarin ideeën voor de wijk met jongeren en volwassenen worden besproken.
  • College Lotte Stam-Beese: College waarin het leven en werk van de architect en grondlegger van de wijk Pendrecht Lotte Stam-Beese centraal stond.

  Is er een onderwerp dat u bezig blijft houden? Vraag dan een college aan en word ook een keer een professor.

 • Rollatorwerkplaats

  Elke maandag en donderdagmorgen is de rollatorwerkplaats open van 10.00 tot 13.00 uur. De werkplaats wordt gerund door vrijwilligers.

  Zit er een schroefje los of moet er een kabeltje vervangen worden? Kom dan binnen lopen, want een afspraak maken mag, maar is niet noodzakelijk. Materialen moeten uiteraard betaald worden maar het repareren en de koffie/thee is gratis.

 • Computerlessen

  Op maandag- en dinsdagavond worden computerlessen gegeven door een vrijwillige docent.

  Inschrijven kan elke werkdag tussen 10.00 tot 15.00 uur

  Kosten € 10,- per half jaar, het cursusboek is een eénmalige aanschaf van € 10,-.

  Vanwege de Coronacrisis worden er nu ook online lessen gegeven.

 • Theater Pendrecht Ontmoetingen

  Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur wordt er gerepeteerd voor een mooie voorstelling met een actueel thema. De spelers komen uit Pendrecht en de groep wil graag uitbreiden met nieuwe spelers en vrijwilligers die hand- en spandiensten willen verrichten.

  Heeft u interesse? Kom dan op woensdagavond binnen lopen om 18.45 uur, dan drinkt de groep koffie/thee.

 • Hindilessen

  Al 16 jaar wordt er elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur Hindiles gegeven, ook hier zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.

  Kom binnenlopen voor een vriendelijke uitleg.

 • Spreekuur Rechtswinkel Maasstad

  Elke maandag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur is er een vrij inloop spreekuur voor al uw vragen op juridisch gebied. Het spreekuur is kosteloos.

  De Rechtswinkel wordt gefaciliteerd door Vitaal Pendrecht maar is een zelfstandige vrijwillige rechtswinkel.

 • Lentefeest en Pendrecht fietst zich fit

  Het is al jaren traditie om deze twee evenementen met elkaar te organiseren op het Plein 1953. Dat doen we samen met de Winkeliersvereniging, TOS, JOZ, Dock, het KSH en vele anderen.

  Kom ons versterken als vrijwilliger om het feest nog mooier te maken.

 • Dialooggesprekken

  Jaarlijk worden er een aantal dialogen georganiseerd door de gemeente Rotterdam. De gesprekken gaan over verschillende actuele onderwerpen waar de gemeente graag in het algemeen wil weten hoe de bewoners van de stad erover denken. Dit gebruiken ze vervolgens voor afstemming van hun beleid. Het gaat hierbij niet om discussies, maar om in gesprek gaan met elkaar. Onderwerpen, zoals kansen op de arbeidsmarkt, emancipatie, hoe wordt erover gedacht in de vele culturen die Rotterdam rijk is, worden besproken.

 • Taalfaculteit

  Drie ochtenden per week worden taallessen gegeven door vrijwilligers onder leiding van een gekwalificeerde docent. Aan het eind van een half jaar worden er certificaten uitgereikt aan deelnemers die de lessen trouw gevolgd hebben. Er worden praktijklessen gegeven om wat je geleerd hebt te kunnen oefenen.

  Dinsdag                            8.45 tot 11.30 uur
  Woensdag                        8.45 tot 11.30 uur
  Donderdag                       8.45 tot 11.30 uur

  Op maandagochtend is er een taalles alleen voor vrouwen van 9.00 tot 11.00 uur. Bij voldoende belangstelling is er op dinsdagavond een taaloefenles van 19.00 tot 20.30 uur, deze les is voor iedereen toegankelijk en gratis.

  Kosten: € 10,- per lessenserie. Boeken moeten eenmalig worden aangeschaft voor € 10,-.

  Inschrijven: Dit kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 (op dinsdag tot 12.00uur) uur bij de gastvrouwen van Vitaal Pendrecht.

 • Ondersteuning

  Vitaal Pendrecht biedt ondersteuning voor al uw vragen.

 • Bewonersinitiatieven

  Hebt u een goed/leuk idee voor uw buurt of straat dan kan een aanvraag worden gedaan.

  Bewonersinitiatieven worden door het Wijkcommite, bestaande uit vijf bewoners van Pendrecht behandeld. VP helpt u er graag bij.

 • Informatie/Vraagbaak

  Voor uw vragen kunt u terecht tussen 10.00 en 15.00 uur. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen.

 • VVE bijeenkomsten

  Er zijn een aantal VvE in Pendrecht. VP faciliteert op afspraak bij dhr. J. Vroegop de vergaderingen tegen een redelijke prijs (geen particuliere verhuur).

 • Stagiaires en studenten

  Vitaal Pendrecht geeft stagiaires en studenten de kans voor een plaats om ervaring op te doen.

  Aanmelden kan elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur.

 • In de Kijkerd

  Vier keer per jaar komt een ‘ In de Kijkerd’ uit. Dit is een belangrijk blad voor de wijk, omdat het over projecten of over belangrijke nieuwtjes van Pendrecht gaat.

 • Opzoomeren

  Voor bewonersinitiatieven en het aanvragen van Opzoomerbonnen, om met uw buren samen iets te doen, kunt u elke werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur bij ons terecht voor informatie of een afspraak voor ondersteuning.

 • Mini Concerten

  Vier keer per jaar wordt er een mini concertje georganiseerd. Er zijn een aantal wijkbewoners die een muziek instrument bespelen en die willen we graag zien optreden. Dat kan met anderen, maar het kan ook solo.

  Voor meer informatie over data, tijdstippen en/of zelf een mini concert geven, kunt u contact met ons opnemen.