Gedenkplaat watersnoodramp Pendrecht

Sinds afgelopen woensdag is Pendrecht weer ietsjes mooier geworden. Het is de oplettende wijkbewoner vast niet ontgaan dat er een mooie gedenkplaat is opgehangen aan de zijgevel van Dirk. Deze gedenkplaat herinnert aan de Watersnoodramp van 1953 en is opgehangen door de winkeliersvereniging van Plein 1953. We nemen u graag mee terug in de geschiedenis achter deze gedenkplaats.

De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij zorgde ervoor dat grote delen van ons land overstroomden. 1.836 mensen overleefden de ramp niet, tienduizenden dieren lieten het leven en ook huizen werden vernield.

 

Watersnoodramp 1953: wat gebeurde er precies?

Er ontwikkelde zich een noordwesterstorm op 29 januari 1953 ten zuiden van IJsland. Via Schotland koerste de storm verder zuidwaarts. Op de noordelijke Noordzee draaide de wind naar noordnoordwest. Het gevolg: een stormveld van 1000 km lang dat recht op onze kust afkwam.

Normaal Amsterdams Peil (NAP). (Een NAP-hoogte van 0 m is nu ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee). Een gevaarlijk hoge waterstand voor het dichtbevolkte achterland van Zuid-Holland. De hoogste waterstand in Zeeland werd om 03.24 uur gemeten in Vlissingen: 4.55 m +NAP. Veel dijken zijn niet berekend op deze hoogte en braken.

 

Dijken braken: rampzalige gevolgen

Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant braken de dijken, omdat ze de hoeveelheid water niet aan konden. De gevolgen waren rampzalig. Zondagmiddag werd de bevolking opgeschrikt door een tweede vloedgolf die nog meer slachtoffers maakte dan de eerste. De watersnoodramp kostte aan 1.836 mensen het leven. Ruim 72.000 mensen werden geëvacueerd. 47.000 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee verdronken. Schade aan de infrastructuur en landbouwgrond waren groot. Ruim 150.000 ha grond overstroomde. Het natuurgeweld vernielde 4.300 huizen en gebouwen en 43.000 raakten beschadigd. De totale schade was 1,5 miljard gulden (dat nu gelijk zou staan aan 5,4 miljard euro).

 

Hoe kon de ramp gebeuren?

Dat een zware storm een ramp van zo’n grote omvang kon veroorzaken, kwam onder andere door de slechte staat van de dijken. In Zuid-West Nederland waren veel dijken te laag en te zwak. De waterschappen hadden in de jaren daarvoor weinig onderhoud gepleegd en bovendien was er te weinig geïnvesteerd in de dijken. Het Rijk had wel wat aan waterveiligheid uitgegeven, maar na 1945 kreeg dit onderwerp minder prioriteit vanwege het herstellen van de oorlogsschade.

Mede door de extreme waterstanden en de duur van de storm, meer dan een etmaal, gaat de ramp de geschiedenisboeken in als een zeldzame gebeurtenis.

 

Maatregelen om nieuwe watersnoodramp te voorkomen

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau, ook wel de zeespiegel genoemd. Na de watersnoodramp van 1953 werd nog duidelijker hoe belangrijk het is ons goed te beschermen tegen overstromingen. Er werden strengere veiligheidsnormen opgesteld voor primaire waterkeringen. De keringen werden op de minimaal vereiste hoogte gebracht, de zogenaamde Deltahoogte (volgens de Deltawet), om Nederland tegen stormvloeden te beschermen. En nog wordt er jaarlijks geld geïnvesteerd in nog sterkere waterkeringen.

 

Straatnamen in Pendrecht

De straatnamen in Pendrecht zijn vernoemd naar plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Deze plaatsen werden allen getroffen door de watersnoodramp van 1 februari 1953.

Bron informatie: Rijkswaterstaat