Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Pendrecht

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 17 januari 2020 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 27 februari 2020) het ontwerpbestemmingsplan ‘Pendrecht’ (NL.IMRO.0599.BP1115Pendrecht-on01) met de bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied Pendrecht ligt in gebied Charlois. De plangrenzen worden gevormd door de Oldegaarde aan de noordzijde, de Zuiderparkweg aan de oostzijde, de metroboog aan de zuidzijde en de Groene Kruisweg aan de westzijde van de wijk. Aan de zuidgrens ligt de grens op de metrolijn.

Het bestemmingsplan voor Pendrecht uit 2010 wordt geactualiseerd. In het nieuwe bestemmingsplan worden de huidige bebouwing en gebruiksmogelijkheden vastgelegd

De in het oude bestemmingsplan aanwezige globale bestemming ‘Woongebied’ voor de Ossenissebuurt wordt in dit nieuwe bestemmingsplan vervangen door de meer gedetailleerde bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Verblijfsgebied’. Verder vervallen er een drietal wijzigingsbevoegdheden voor nieuwbouw. Niet concrete ontwikkelingen in Tiengemeten Midden en het voormalige zorgcomplex Valkensteijn, zullen een aparte procedure doorlopen, welke losstaat van dit bestemmingsplan.

Voor het plan is een cultuurhistorische verkenning (CV) opgesteld, waarin o.a. aandacht is voor de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en architectuur. Op ba is van deze CV zijn er een aantal beeldbepalende objecten binnen een dubbelbestemming ‘Waarde cultuurhistorie’ opgenomen.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door iedereen mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u op bellen met telefoonnummer 06-18345061.

Informatieavond
In het gebouw van Vitaal Pendrecht, Plein 1953 nummer 192, 3086 EM Rotterdam wordt op 11 februari 2020 van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan. De informatieavond kent geen vast programma. U kunt op elk tijdstip tussen 19.30 en 20.30 uur binnenkomen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt.