Maatschappelijke organisaties in de wijken gaan door!

Rotterdam kent een groot aantal betrokken maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Zij zijn de ogen en oren in de wijken en bieden een helpende hand in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de maatregelen vanwege het coronavirus passen de organisaties hun werkwijze aan, maar gaan door! Hier leest u van een aantal organisaties wat zij bieden.

 

Voice of Afghan women

Voice of Afghan women is een stichting die taboeonderwerpen binnen gesloten gemeenschappen bespreekt.

Contactpersoon: Tahmina Ashraf (tahmina.ashraf@hotmail.com).

Standaard werkwijze

 • Laagdrempelig deelnemers werven.
 • Vrijwilligers trainen die weer trainingen geven.
 • Terugkerende bijeenkomsten organiseren, meestal 3 bijeenkomsten per groep.
 • Gebruik maken van kunst, muziek en andere hulpmiddelen om onderwerpen te bespreken.

Nu tijdens het coronavirus

 • De trainers worden ingezet om zoveel mogelijk risicogezinnen te benaderen telefonisch of via skype.
 • Ter ondersteuning en opbouw van vertrouwen, gaan trainers en andere vrijwilligers met boodschappen en spelletjes voor de kinderen naar deze gezinnen. Waar nodig wordt er verder begeleiding geboden naar hulp.
 • De stichting heeft vrijwilligers en trainers die verschillende talen spreken en kunnen ingezet worden om te vertalen of tolken.
 • (Via een fonds) ook actief in Delfshaven gericht op migrantenouderen. De activiteiten zijn vooral gericht op uitleg geven in eigen taal over het corona virus, helpen met boodschappen en waar nodig ondersteuning met andere activiteiten.

 

Stichting Confro

Maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar met jongeren op scholen.

Contactpersoon: Lieke de Haan (lieke@confro.nl)

Standaard werkwijze

Door middel van laagdrempelig theatervoorstellingen en nagesprekken. De voorstellingen gaan over:

 • Kindermishandeling en emotionele verwaarlozing
 • Exposen en online seksueel misbruik

Nu tijdens het coronavirus

Online leerlingen en scholen benaderen en door middel van het schrijven van brieven.

 

Centrum Jeugd en Gezin

Contactpersoon:

Marijke van Dongen (m.zee@cjgrijnmond.nl) en Marion Schagen (M.Schagen@cjgrijnmond.nl).

Standaard werkwijze

In samenwerking met verschillende sleutelpersonen, richten op de aanpak van vrouwelijke genitale verminking. Dit gebeurt door verschillende bijeenkomsten te organiseren zowel voor professionals als Rotterdammers (risicogroepen). Ook begeleiden de sleutelpersonen vrouwen naar hulp.

Nu tijdens het coronavirus

Omdat de bijeenkomsten niet doorgaan, houden de projectleiders goed contact met sleutelpersonen en wordt informatie verspreidt over het coronavirus, vanuit Pharos beschikbaar in diverse talen.

Sleutelpersonen sturen dit weer door in hun eigen netwerk.

Vanuit het CJG is er ook opvoedinformatie om door te sturen in deze lastige tijden voor ouders.

 

Bureau Moetd

Trainingsbureau op verschillende onderwerpen:

 • Meldcode HG/KM
 • Huiselijk geweld
 • STP
 • Ouderenmishandeling

Contactpersoon:

Seaske Verbeek (mail@moetd.nl).

Standaardwerkwijze

Training en workshops verzorgen aan verschillende beroepsgroepen.

Nu tijdens het coronavirus

Moetd is een pilot gestart met het (ontwikkelen van) een onlinetraining STP en voert deze ook uit voor wijkteammedewerkers.

 

Stichting de Startlijn

Bespreekt huiselijk geweld en kindermishandeling en STP met groepen vrouwen.

Contactpersoon: Alamina Etahlali (alamina-etahlali@hotmail.com).

Standaardwerkwijze

Door middel van kunst, beautymiddagen en het maken van theater met de groep

Nu tijdens het coronavirus

Vrijwilligers benaderen vrouwen via Facebook en andere online-kanalen.

Boodschap op FB:

Kan je zelf niemand bellen en heb je hulp nodig, stuur een bericht met Ik wil een pizza bestellen + adres, dan schakel ik hulp in.

 

Who Am I

Bespreekt huiselijk geweld en kindermishandeling.

STP en seksueel misbruik

Contactpersoon:

info@whoami.nu

Standaardwerkwijze

Door middel van talksessies in verschillende wijken van Rotterdam

Nu tijdens het coronavirus

Pilot online talksessies is gestart en wordt geboden aan zowel kinderen als volwassenen. De huidige situatie wordt ingezet om te bespreken wat het doet met de kinderen en volwassenen.

 

De Mantelaar

Is een organisatie die zorgstudenten inzet om zorg- en ondersteuning te bieden, zodat mantelzorgers ontlast worden en tijd voor zichzelf hebben.

Contactgegevens: https://www.mantelaar.nl

Standaardwerkwijze

Deze zorg- en ondersteuning vindt thuis plaats gedurende bijvoorbeeld één middag in de week, maar studenten kunnen ook komen slapen of zijn 24 uur per dag aanwezig. Net wat er nodig is.

Nu tijdens het coronavirus

Het is nu mogelijk om met een dagbesteding-indicatie alsnog een beroep te doen op het Rotterdampakket en mantelzorgondersteuning via Mantelaar aan te vragen. Om risico’s zowel voor student, mantelzorger en mantelzorgontvanger goed in te schatten is het expliciet in deze gevallen nodig dat de eigen huisarts van de mantelzorger aan Mantelaar laat weten dat het risico aanvaardbaar is.

Geen Rotterdampakket?
Voor mantelzorgers zonder het Rotterdampakket is het mogelijk particulier of vanuit hun PGB – wmo-wlz-zvw met Mantelaar een afspraak te maken over de inzet van een zorgstudent. Tevens is Mantelaar particulier in te huren.

Andere verzekeraars die Mantelaar vergoeden vanuit de aanvullende of collectieve verzekering zijn Univé, IZZ, IZA en UMC. Bekijk de website van Mantelaar voor een overzicht.

 

SPIOR

is in de regio Rotterdam-Rijnmond de koepelorganisatie van een groot aantal moskeeën en zelforganisaties met een islamitische achtergrond.

Contactgegevens: www.spior.nl

Ondersteuning bieden aan verschillende aangesloten organisaties met uiteenlopende activiteiten.

 • Bespreken van taboeonderwerpen
 • Signaleren en bespreken van huiselijk geweld
 • Armoede en schulden
 • Eenzaamheid onder migranten ouderen

Een aantal activiteiten aangepast en ontwikkeld voor deze periode:

 • Informeren van de achterban over de corona-maatregelen
 • Informeren en realiseren van Islamitisch begraafplaatsen
 • Een stream ontwikkelen met verschillende thema’s tijdens de Ramadan
 • Steuntelefoon ontwikkelen waar iedereen met vragen of een luisterend oor terecht kan.
 • Jongeren aanspreekpunt; jongeren die zich niet houden aan de maatregelen aanspreken en informeren (in samenwerking met politie)
 • Anti eenzaamheidsbrigade; vrijwilligers die aan 55 plussers en diensten aanbieden

 

LOV

Leren en ontmoeten voor vrouwen

Geven taal aan huis

Contactpersoon: Lia Trum (liatrum@stichtinglov.nl)

Door middel van laagdrempelige taallessen aan huis aan te bieden, signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Ook worden hiermee veel verborgen vrouwen voorbereid naar stap voor stap meer bewegingsvrijheid en zelfstandigheid

Nu tijdens het coronavirus

Het bieden van taalles via ZOOM. Kleine online klasjes vooral nu gestart in Rotterdam Zuid.