Meld Discriminatie Nu app

Samen met RADAR, de politie en Dona Daria start de gemeente een campagne tegen discriminatie.

Tijdens de conferentie ‘Unboxing gender & veiligheid’ in de Burgerzaal van het Stadhuis, trapte wethouder Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) de gemeentelijke campagne Meld discriminatie nu af. Met deze campagne vraagt het college in de maand maart extra aandacht voor het thema discriminatie.

Rotterdammers bewust maken

In Rotterdam behandelen we iedereen gelijkwaardig ongeacht zijn/haar afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, godsdienst, leeftijd of zichtbare en onzichtbare beperkingen. Want iedereen is gelijkwaardig, doet mee en wordt met respect benaderd. Het college wil de tegenstellingen in onze samenleving overwinnen en werkt aan nieuwe verbondenheid. Want hoe verschillend we ook zijn, we delen allemaal één heel belangrijk gevoel: Rotterdam is ons thuis. We zijn allemaal Rotterdammers. En als Rotterdammers zijn we ons bewust dat discriminatie bestaat, weten we waar we discriminatie kunnen melden en wat er met onze melding gebeurt. Dat is wat we willen bereiken met de campagne Meld discriminatie nu. De campagne is één van de acties uit het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam. (pdf).

Meld discriminatie nu
Uit onderzoek blijkt dat 18 procent van de Rotterdamse bevolking ervaring heeft met discriminatie. Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, uitgescholden worden op straat omdat je homoseksueel bent of de toegang tot een discotheek worden geweigerd omdat je een donkere huidskleur hebt. Discriminatie of ongelijke behandeling gebeurt.

In de campagne Meld discriminatie nu is te zien hoe Rotterdammers discriminatie kunnen melden. Dit kan op verschillende manieren:

telefonisch via 900 – 235 43 54 (10 cent per minuut)
via de website melddiscriminatie.nu
via de app (voor Android of iOs).

Een medewerker van RADAR gaat het gesprek aan, luistert en helpt gratis situaties op te lossen of aan te pakken. Je kunt er zelf wat aan doen. ‘Discriminatie kunnen we echt op geen enkele manier accepteren. Het is natuurlijk bij wet verboden en past bovendien ook totaal niet bij een stad als Rotterdam waar de diversiteit zo groot is en zo veel moois brengt. Handhaving vinden we voor alle regels belangrijk. Aanpak van discriminatie maakt daar ook onderdeel van uit. Rotterdammers moeten te allen tijde zichzelf kunnen zijn. Afkomst, religie of seksuele voorkeur bijvoorbeeld, mogen er niet toe leiden dat mensen worden uitgesloten of op een verkeerde manier worden bejegend. Als dat toch gebeurt, is het belangrijk om hiervan melding te maken zodat we het kunnen aanpakken. Via posters, sociale media en bijeenkomsten roepen we Rotterdammers op melding te maken als zij worden gediscrimineerd,’ aldus wethouder Wijbenga. De campagne is in samenwerking met RADAR en de politie tot stand gekomen. Ook andere partners in de stad ondersteunen de campagne en doen mee.

Samenwerken met partners aan een veilige stad

De maand maart staat in het teken van activiteiten en bewustwording rondom gender en veiligheid, dialoog over burgerschap, inclusiviteit en diversiteit. Maart is immers een belangrijke maand vanwege Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) en de Internationale Dag van Transgender Visibility Day (31 maart). Samen zetten we ons in voor een veilige stad waar iedere Rotterdammer zichzelf kan zijn.

Persoonlijke verhalen

Maryam

Isabella

Yvonne

Peris

 

Meer informatie

Discriminatie melden? Dat kan op verschillende manieren:

telefonisch via 900 – 235 43 54 (10 cent per minuut)
via de website melddiscriminatie.nu
via de app (voor Android of iOs).