11 april verscheen er opnieuw een Cineac Charlois overzicht

In het laatste overzicht van Cineac Charlois zit de kunstborrel, de officiële opening van het sportseizoen van Sportplaza, funmiddag in de Millinxbuurt en de volgende episode in 40 jaar deelgemeente Charlois met Clasien Kramer en Dennis Lausberg.