1e Buurtcollege ‘Herkingenbuurt praat over betere samenwerking’

In de uitnodiging stond dat het gesprek zou gaan over betere samenwerking tussen huurders en kopers in de buurt, de ‘oudere’ en de ‘nieuwere’ bewoners in de wijk. Of hoe maken we een buurt van de Herkingenbuurt.

Maar hoe kom je daarover met elkaar in gesprek?

Dat gaat niet één, twee, drie.

Verschillende voorbeelden passeerden de revue. Pieter van der Meché schetste een vorm van buurt- en wijkoverleg volgens het sociocratische systeem. Opbouwwerker Rieks Westrik en projectleider van de Pendrecht Universiteit Bien Hofman gaven hun beeld van de buurt weer. Er zijn tal van groepen bewoners actief in de buurt. En er zijn in de buurt allerlei initiatieven genomen in de loop der jaren.

Met de komst van de kopers in Nieuw Herkingen werd het samenwerken tussen bewoners in de buurt opnieuw actueel. Kopers werd door de makelaar gesuggereerd dat de galerijflats aan de Oldegaarde, in de Melissantstraat en Middelharnisstraat gesloopt zouden worden. Zij hebben de indruk dat dat al heel snel het geval is en dat de problemen van geluidsoverlast en criminaliteit in de buurt dan opgelost zijn.

De vraag is of het zo gaat en of er mogelijkheden zijn om in de buurt tot een samenwerking tussen oude en nieuwe bewoners te komen.
En is de sociocratische kringorganisatiemethode dan een wenselijk model?

Daar werd over doorgepraat en er kwamen onderwerpen op tafel voor de slotbijeenkomst van de Pendrecht Universiteit/Pendrecht is Goed Bezig op 25 februari.

Tot slot werden er ook nog twee vertegenwoordigers verkozen, die de buurt op dat slotcollege vertegenwoordigen. Die verkiezing gebeurde met de sociocratische verkiezingsprocedure.

Jan de Bruijn, een huurder van de Ostreaflat, zal samen met Mimount Hammouche, een koper, de buurt vertegenwoordiger op die slotbijeenkomst.