1e V.v.E. – college

15 maart 2011
Tijd: 19.00 – 21.30

V.v.E- college Vereniging van Eigenaren

Opening door Bien Hofman (projectleider Pendrecht Universiteit)
Gespreksleider: Annewiek Reijmer (sociocratisch gespreksleider)

Aanwezig: Rieks Westrik (Opbouwwerker)
Arno v.d. Laan (ondersteuning V.v.E’s)
Peter Hakkoer (Woonstad)
Nico Ros (Woonstad)
Luz Kromhout (deelgemeente Charlois)

Opening: Bien Hofman heet allen welkom. Zij is blij met de opkomst. Het doel van de bijeenkomst is te zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking door middel van een open gesprek.

Mevr. Annewiek Reijmer leidt de gesprekken volgens de sociocratische methode, d.w.z. besluiten dan pas nemen, als iedereen er zich in kan vinden.

Arno v/d Laan geeft een toelichting op het reilen en zeilen van een V.v.E.
Het gebouw is eigendom van de V.v.E. Een eigenaar heeft een appartementsrecht gekocht. Op een V.v.E is het verenigingsrecht van toepassing. De gezamenlijke eigenaren zijn collectief verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke delen.

De individuele koper is automatisch lid van de V.v.E. Dit lidmaatschap is onopzegbaar.
Hoewel er wettelijk veel geregeld is, houdt dit niet in dat er geen problemen kunnen ontstaan. Vaak wordt de administratie ondergebracht bij een administratiekantoor. De kosten bedragen zo’n € 80,- tot € 230,-.

Iedere V.v.E heeft ook te maken met eigen kosten, zoals bv. stookkosten enz.
Een van de leden toonde een schema, waardoor bij gebruik ervan het iets gemakkelijker wordt de kosten te beheersen en te verdelen. Door kennis te nemen van elkaar met betrekking tot de wijze van werken en het uitwisselen van problemen kan men zeker zijn voordeel doen. Het meest voordelige is natuurlijk het vormen van een eigen bestuur. Voldoende kennis moet dan wel aanwezig zijn.

Er bestaat een organisatie = “V.v.E- belang”, waarvan iedere vereniging lid kan worden tegen contributie ad. € 80,- per jaar. Daardoor kan men over veel informatie beschikken bv. rechtsbijstand.
In Pendrecht zijn alle V.v. ‘s bekend. Belangrijk is elkaar te vinden in het aanpakken van werkzaamheden, zoals bv. schilderwerk, onderhoud/aanleg tuinen enz.

Slotconclusie:
Belang samenwerking groot
Belang in het delen van kennis
Hulp zou kunnen zijn: een nieuwsbrief.

Luz Kromhout – Deelgemeente Charlois

De meeste klachten betreffen het parkeren en de vervuiling voor hondenpoep. Blijven reageren bij de deelgemeente leidt meestal tot succes.
Ophogen: door het jarenlang verzakken van de grond in Pendrecht ontstaat bij de huidige nieuwbouw een probleem. De reeds bestaande tuinen komen nu nl. veel lager te liggen.
Het ophogen van de grond naar de nu vereiste hoogte is een kostbare zaak.
De kostenverdeling is een vraagstuk voor de deelgemeente, V.v.E.’s en Woonstad. Het is wellicht mogelijk om de grond, die bij het uitgraven van de singels vrijkomt met toestemming van het waterschap, te bestemmen voor het ophogen van de tuinen.

Een ander probleem is de onderverhuur.
Door inkrimping van de interventieteams wordt het steeds moeilijker om goed en snel op te treden. De individuele eigenaar blijft bij onderverhuur wel verantwoordelijk.

Om de vaak gezamenlijke problemen van de V.v.E’s aan te pakken is het misschien verstandig om de krachten te bundelen in een overkoepelend orgaan, gevormd door alle V.v.E’s.
Samen sta je sterk! Men kan ook denken aan een platform, waar men elkaar ontmoeten kan. Afsluitend mag men zeggen, dat de bijeenkomst positief is ervaren door de deelnemers. Men acht de gesprekken helder, nuttig en leerzaam.
Annewiek Reijmer sloot de avond af met de woorden:
“Gelet op het doel, een goed begin!”
Het leiden van de bijeenkomst vond ik leuk om te doen.

Aanwezige leden van VvE’s:

Dhr. N. van Noorloos
Kerkwervesingel 65 – 269

Mw. A. Morene
Hontenissestraat 76 -170

Dhr. N. Aseghedom
Hontenissestraat 76 -170

Dhr. R. Dingemans
Rilland Bathstraat 156

Dhr. R. Tol
Krabbendijkehof

Mw. Y. van Jaarsveld
Sint Maartensdijkstraat 12 – 80

Dhr. A. de Snoo
Spisula (Plein 1953)

Dhr. J. van Strien
Spisula

Evelien Boender
Spisula

Dhr. W. van Geijtenbeek
Holland Amerikalijnflat

Afwezig: met kennisgeving:

Mw. E. King
Ellewoutsdijkstraat 181 – 203

Dhr. K. Spanjaard
Hontenissestraat 76 – 170

Mw. Ricordo

Notulist: Mw. Jeanne Lam.

Aanvulling op het verslag;

1. bij conclusie op pagina 2: naast nieuwsbrief ook een gezamenlijke website, waarbij je vragen kan stellen aan de in Pendrecht actieve VVE’s

2. pagina 3: ophogen van de grond is geen gezamenlijk vraagstuk, maar een opgave voor iedere genoemde partij. Woonstad moet haar eigen gemeenschappelijke tuinen ophogen en dat geldt ook voor de (deel)gemeente en de VVE’s

3. pagina 3 over uitgraven singels. Daar zit nog wel uitzoekwerk achter (schoon grond) en kosten (vervoer naar de gemeenshcappelijke tuinen). Het is een mogelijkheid die verder onderzocht wordt door de deelgemeente.