3 diners met bewoners in het IJspaleis

Onderwerp van gesprek was: wat wilt u weten over de herstructurering. De Nieuwe Unie liet in maart 2004 weten aan de bewoners dat er medio 2005 verdere informatie zou komen over ingangsdata van de verhuurstops van de verschillende straten. In de Pendrechtkrant van juni 2005 was die datum ineens veranderd in medio 2006. Dat er over de redenen waarom die veranderingen plaatsvinden niet gesproken wordt met bewoners vinden de BOP, het opbouwwerk en ook een aantal programmamakers van Pendrecht Zet Door vreemd.
De aanwezigheid van een grote tent op Plein 1953 werd aangegrepen om daar iets aan te gaan doen. Er werden bewoners bereid gevonden om voor bezoekers te koken. Op dinsdag 27 december kwam zelfs een groep van buiten Pendrecht een heerlijk diner klaarmaken voor genodigden uit de buurt. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en er is afgesproken om meerdere keren bij elkaar te komen en de Nieuwe Unie en andere betrokken partijen bij de herstructurering eens flink aan de tand te voelen. Duidelijk werd dat ook bewoners in de straten, die rondom het herstructureringsgebied liggen willen weten hoe de vernieuwing van hun buurt wordt aangepakt.
Naast het bieden van de mogelijkheid tot het stellen van vragen werden de aanwezigen ook uitgedaagd om te zeggen wat ze zelf willen doen om de leefbaarheid in de buurt op peil te houden dan wel te verbeteren. Ook daarover zal het gesprek doorgaan.