Aanbelactie in Nieuw Herkingen

Er stond begin december een tent in de buurt. De Roadshow van de politie. Wijkagent Theo Spronk merkte dat er weinig mensen uit de buurt op afkwamen. Hij vindt dat een vreemde zaak. Want uit de gegevens van de politie blijkt dat er met enige regelmaat wordt ingebroken.

De wijkcoördinator, een medewerker van Bureau Veilig, de politie, stadstoezicht, het stedelijk jongerenwerk, PIT010 en Vitaal Pendrecht gingen donderdagavond 13 maart en donderdagavond 20 maart langs de deur om te peilen of de kopers er voor in zijn om met elkaar iets te doen aan inbraakpreventie.

Bij nagenoeg alle 177 woningen is aangebeld en er is een uitgebreide lijst aan belangstellenden. Duidelijk werd ook waarom het bezoek aan de Roadshow niet groot was. De meeste mensen zijn overdag niet thuis, hebben samen werk. Dat weten de inbrekers ook en vaak op klaarlichte dag …….

Er komen bijeenkomsten met als doel de contacten onderling zo te maken dat inrekers geen kans meer hebben in deze buurt.

De mensen kregen om die reden ook informatiefolders van Opzoomer Mee. Eén van de leuzen van Opzoomeren is dat een goede buurman ervoor zorgt dat je fiets niet gestolen wordt.

Uit de informatie aan de deur bleek dat die leus opgaat. De overburen trokken aan de bel toen er in één van de woningen een poging tot inbraak werd gedaan.