Aanpak veiligheid

Op de laatste bijeenkomst onder de noemer Pendrecht DIS(cussie) werd door Klaas Notenboom de aanpak rond veiligheid uit de doeken gedaan. De veiligheidsbeleving in Pendrecht krijgt de komende tijd extra aandacht.
Er is veel inzet geweest op veiligheid. Dat neemt niet weg dat de veiligheidsbeleving van de bewoners afneemt. Dat komt, volgens Klaas Notenboom, door de overlast die men ervaart.
Daarom gaat Pendrecht Zet Door aan de slag met een focusgroep van bewoners. Bij hen wordt ingezoomed op de veiligheidsbeleving en de overlast, die men ervaart.
Het melden en terugmelden zal verbeterd worden.
Vooral zal er goed gelet worden op drugs-, drank- en geluidsoverlast.
Ook wordt er gefocussed op jongerenaanpak.
En komt er nadruk oip ketenaanpak rond huiselijk geweld.
De controle op overlastgevende panden krijgt ook extra nadruk.