Aanpassingen trottoir in de Baarlandhof

De opening van Action heeft voor een aanzienlijke toename van de verkeersdrukte in de Baarlandhof geleid. Ondanks het eenrichtingsverkeer loopt het verkeer regelmatig vast en het parkeren is een probleem geworden. Ook voor voetgangers is het lastig want de stoep langs de winkel is maar heel smal.

Een paar dagen geleden sprak een wijkbewoner ter plekke een politieagent aan. Hij wees hem op het smalle trottoir voor de winkel en de paal met het verkeersbord “verboden in te rijden” die midden op de stoep staat (foto links boven). Hij stelde voor om de paal een stukje naar rechts te laten zetten, vóór de ijzeren bint van de winkel. De agent vond dat een goed idee en zou de suggestie doorgeven maar hij raadde hem aan om er ook een melding van te maken bij de gemeente.

De bewoner vervolgde zijn weg en kwam bijna direct daarna dagburgemeester Mario Bosch tegen, puur toevallig natuurlijk. Hij deed opnieuw zijn verhaal en Mario zegde hulp toe. De Pendrechtse burgervader bij daglicht maakte een foto van de gewraakte paal en ging daarna naar huis om de melding te doen.

Het probleem is snel opgepakt want vandaag is de paal verplaatst (foto rechts boven) en bovendien is het trottoir voor de ingang verbreed (onderste foto). Dat kost weliswaar een parkeerplaats maar het zal de veiligheid voor de voetgangers ten goede komen.