Aboutaleb wenst Rotterdammers veel vrede en gezondheid

Burgemeester Ahmed Aboutaleb ging maandag 7 januari voordat hij zijn toespraak hield in de burgerzaal van het stadhuis de bomvolle zaal door en schudde overal handen.

Harry Kock wees hem op de andere Pendrechtenaren. Er volgden gelukwensen over en weer.

Aboutaleb nam later het woord als burgervader van de stad Rotterdam en begon met iedereen vrede te wensen.

Hij verelde dat Rotterdam een belangrijke schakel in de economie is en blijft.

In zijn verdere toespraak haalde hij Ghandi aan en riep iedereen met woorden in de strekking van deze wereldhervormer op zelf een verandering aan te brengen. Hij had het daarbij over zachte krachten, zoals water dat met veel druppels samen een steen kan verpletteren.

Hij was een beetje grieperig, dus wenste iedereen en ook zichzelf aan het eind van zijn toespraak ook veel gezondheid toe in 2013.

Ook oud-premier Balkenende was aanwezig in het stadhuis. Hij werkt op dit moment bij Ernst&Young en is verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij gaf vorig jaar als tip mee dat Rotterdam vooral naar de lange termijn moet blijven kijken: “Niet stilstaan bij het hier en nu, maar juist vooruit kijken. Dat is de sleutel tot succes”, aldus Balkenende.

Mooie dingen om mee te nemen in het nieuwe jaar.

Op TV Rijnmond werden in een filmpje voorspellingen gedaan. Onder andere dat burgemeester Aboutaleb af zou treden. Aan zijn instelling, de belangstelling voor de receptie en de opmerkingen in de zaal viel daar weinig van te merken. Er waren weinig mensen die er blijk van gaven hem zat te zijn.