Afscheidsreceptie meester Joop Verschoor

Veel collega-onderwijzers, werkers in het veld van het Pendrechtse onderwijs en partners van het onderwijs in Pendrecht kwamen maandag 30 januari naar de Beatrixschool om Joop Verschoor de hand te drukken. Hij kreeg veel cadeaus en in een receptieschrift werden allerlei boodschappen aan de pensionaris opgeschreven.

Vanuit de koepelorganisatie van het Protestants Christelijk Onderwijs, PCBO, sprak Cees Terdu, voorzitter van het College van Bestuur, de pensionaris toe.

Hij haalde een aantal feiten over Joop Verschoor op. Joop geboren, en getogen, in Pernis op 16 februari 1947 volgde de Kweekschool met de Bijbel. Daar leerde hij zijn vrouw kennen en samen gingen zij werken op de Beatrixschool in Pendrecht. Werken met mensen past bij Joop volgens Terdu, mensen; kinderen collega’s en ouders.
Hij noemde ook een aantal hoogtepunten, die je bijvoorbeeld in de school kunt zien. de foto’s met de prinses. Maxima was op de Beatrixschool.
Hij had de naam van Joop Verschoor ingetypt op YouTube en daar staat een filmpje met hem over de zoektocht naar de Ziel van Pendrecht bij een andere trots van de school, de Rozet van Respect, waarvan Joop Verschoor mede-initaitiefnemer was.
Hij dichtte Verschoor een vertrouwensrol toe. En je zou hem nooit kunnen betrappen op d zinsnede ‘mijn school’. De school is voor Joop van het team, van collega’s, van de kinderen, van hun ouders.
Hij schetste ook de wijk en noemde daarbij het lavet, dat je terugvond in de portiekwoningen.
Joop moet volgens hem ook allerlei vormen van schoolmelk meegemaakt hebben in de 42 jaar dat hij onderwijs gaf aan de Beatrixschool: in flesjes, in pyramide-achtige driehoekvormige kartonnetjes etc.
Als trefwoorden voor Joop Verschoor noemde hij standvastig. Dat sloeg op zijn mening. Ook op de 42 jaar trouw aan de school en aan de wijk. Standvastig in zijn collegialiteit naar Bert Opdam en nu Theo Visser, aan Ruud van Orsouw en Hans van Wenum.
Bescheidenheid was een volgend trefwoord. Joop zal niet direct het eerste woord nemen, maar zegt als hij eenmaal aan het woord komt iets wat er toe doet. ‘Luister naar Joop!’.
Terdu prees ook Joop’s loyaliteit aan team, aan de school en aan de omgeving. Dat was onlangs nog te merken aan de operatie, die hij moest ondergaan. Hij wilde die eigenlijk pas na zijn pensioneringsdatum. Dat lukte niet. Hij heeft zich echter snel terug geknokt om er te zijn.

Lees in het volgende bericht het dankwoord van Joop Verschoor.