Afscheidsviering pastor Frans Timmermans

Pastor Joop Visser nodigt namens de beide parochies, het pastoraal team en de parochiebesturen iedereen, die Frans Timmermans kent uit voor het bijwonen van de afscheidsviering van pastor Frans Timmermans op 4 februari 2007, 10.00 uur, in de St. Bavokerk.
Op zondag 4 februari 2007 vindt de afscheidsviering plaats van Frans Tmmermans om 10.00 uur, in de St. Bavokerk.

Op de foto kijken pastor Kees Bruin en pastor Frans Timmermans in de Schouwburg naar het toneelstuk Pendrecht van het Rotterdams WijkTheater.

Pastor Frans Timmermans heeft enige tijd geleden te kennen gegeven dat hij zich uit de pastorale zorg wil terugtrekken. Zijn leeftijd en gezondheidsproblemen maken het voor hem moeilijker om de pastorale taken goed te blijven uitvoeren.
Pastor Joop Visser schrijft namens de beide parochies: de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de RK Parochie Heilige Drie-Eenheid, het pastoraal team, de parochiebesturen het volgende:

“8 jaar geleden leerden wij pastor Frans Timmermans kennen toen hij kwam werken voor de samenwerkende parochies op Rotterdam Zuidwest, toen nog de Bavo- en de Kruisvindingparochie. In beide gemeenschappen is hij voor velen een “herder” en “vader” en ook voor allerlei andere mensen en groeperingen uit de wijk is hij het gezicht en aanspreekpunt van onze kerk geworden.
Afscheid nemen van iemand die ons zo nauw aan het hart is gaan liggen doet pijn, maar wij respecteren ook zijn besluit. Op deze manier krijgt hij weer tijd voor zichzelf om zijn andere interesses uit te oefenen, o.a. studeren en het schrijven van een boek.
Met een bijzondere eucharistieviering willen wij pastor Frans Timmermans bedanken voor zijn inzet en warme betrokkenheid bij onze kerkgemeenschappen. Omdat hij de eerstverantwoordelijke was voor de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie, en ook daar in de pastorie woonde, zal de viering in de St. Bavokerk worden gehouden.
Wij nodigen iedereen die hem gekend heeft van harte uit om deel te nemen aan deze viering. Na afloop van de viering is er een receptie waarbij iedereen gelegenheid krijgt om persoonlijk afscheid te nemen van pastor Frans Timmermans.
Met zijn allen willen we er iets moois en warms van maken.
Mogen wij daarom rekenen op uw komst!”