Al 20 jaar Het Verhaal

Woensdagmiddag 28 september werd het feit gevierd dat Het Verhaal 20 jaar bestaat. Plaats van handeling: de recreatieruimte van de Open Hofkerk.
Het 20 jarig bestaan van de Oecumenische Stichting Inloophuis “HET VERHAAL” werd vandaag gevierd. Vrijwilligers en oprichters en trouwe bezoekers en een aantal genodigden vierden dit jubileum met elkaar in de Open Hofkerk.

Op 22 juli 1991 werd de stichting opgericht. Op 22 juli 2011 was dus de eigenlijke datum van het feest, maar zo midden in de vakantietijd is dat geen optie.

Om heel precies te zijn ging op 2 februari 1991 HET VERHAAL van start met als doel er te zijn voor mensen, die tijdens een kopje koffie of thee, hun verhaal kwijt kunnen en een luisterend oor vinden, gewoon door er voor elkaar te zijn.

Op 22 juli van datzelfde jaar werd dus de oecumenische stichting Inloophuis Het Verhaal opgericht.

Ieder die Het Verhaal een warm hart toedraagt en zich verbonden voelt met het inloophuis was aanwezig.

Het Verhaal is een gezamenlijke activiteit van de Rooms Katholieke kerk en de Protestantse kerk (in het verleden drie kerken, want toen was er sprake van een Hervormde en een Gereformeerde kerk) en wordt nu nog steeds gedragen door de Protestante Gemeente op Zuid en de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers lukt het nog steeds om vier middagen per week open te zijn en daar wordt dan ook door de trouwe gasten dankbaar gebruik van gemaakt.

Er zijn activiteiten met o.a. kaarten maken, de schilderclub, potje sjoelen, een spelletje doen, dus voor elk wat wils, of gewoon voor een praatje.

“Lijkt het U wat, loop dan gerust eens binnen. U bent van harte welkom” is nog steeds het adagium.

De locatie waar men samenkomt is in de kleine benedenzaal van de Sint Bavokerk, ingang blauwe deur Slinge 775 naast de ingang van de pastorie. Voor hen die niet goed ter been zijn, is er een traplift.

De grote groep vrijwilligers ging op de foto met de oprichters op een centrale plek. Er waren toespraakjes van Corrie Oosthoek de huidige voorzitter van de stichting. Die zich erg verblijd toonde over de grote opkomst en de vele bekenden, die op de uitnodiging ingegaan waren.

Ploni Kruithof riep de mensen van het eerste uur naar voren en gaf hen een persoonlijke herinnering aan het jubileum.

Rita Niks de Lima zong Quantanamera voor iedereen.

Zuster Saers zette nog eens uiteen waarom de naam Het Verhaal zo treffend gekozen was als naam voor het inloophuis.

Kortom een gezellige middag met een terugblik op hele geschiedenis mooie verhalen.