Al vroeg op voor de Fancy Fair

Al om 7 uur begonnen medewerkers van de Fancy Fair op het kerkplein voor de Sint Bavokerk aan de voorbereidingen.

De bezoekers konden trouwens ook niet wachten en meldden zich al heel vroeg om vooral de leuke dingen op de rommelmarkt in de wacht te kunnen slepen.

De start van de Fancy Fair vond dan ook een half uur eerder plaats dan gepland. Bij veel activiteiten is dat anders.

De Fancy Fair heeft altijd iets van een reünie, gezellig en ook nuttig.

En … de kas van de kerk wordt ermee gespekt en dat kunnen de parochianen goed gebruiken.

Wat zou het resultaat dit keer geweest zijn?

Wie er ook veel zin in had was Rita Niks de Lima. Zij zong op het plein tot grote verrassing van sommige toehoorders Guantanamera.

“Wat heeft die mevrouw een mooie stem”, zei één van de mensen op het plein.

Er klonk dan ook een hartelijk applaus op die hoek van de Fancy Fair.

In de kerk ging de Fair trouwens verder. Daar kon je kleding kopen.

Sommige standhouders waren aan het eind helemaal los en klopten elkaar moe maar voldaan op de schouders.

En natuurlijk ook als vanouds kon je je naam in een balpen laten graveren bij Henk Oosthoek en zijn assistent. Meestal is de opbrengst voor de actie schoenendoos. Zo’n doos wordt gevuld met speelgoed voor kinderen in landen waar dat goed heel schaars is en een mooi tweede leven kan leiden. In dit geval ging de opbrengst naar het eerder genoemde doel.