Algemene bewonersbijeenkomst Zuiderparkflat in 2010

Ieder jaar in januari nodigt het bestuur van de huurderscommissie van de Zuiderparkflat alle bewoners uit voor een algemene bewonersbijeenkomst. Het overgrote deel van de huurders van de flat gaat in op de uitnodiging. De mensen in leeftijd variërend tussen de 70 en 90 jaar moeten altijd een behoorlijke afstand overbruggen. Ze doen dat zonder mopperen.