Als Rotterdammers elkaar ontmoeten

Platform L&R organiseert in samenwerking met haar leden, de gemeente Rotterdam en in samenspraak met Theater Zuidplein op donderdag 13 september 2012 de bijeenkomst met de titel: “Als Rotterdammers elkaar ontmoeten”.
Platform L&R organiseert in samenwerking met haar leden, de gemeente Rotterdam en in samenspraak met Theater Zuidplein op donderdag 13 september 2012 de bijeenkomst met de titel: “Als Rotterdammers elkaar ontmoeten”.

Hiermee nodigen wij u, uw leden, vrienden, collega’s en familie allemaal van harte uit. In de bijlage de digitale flyer voor die dag met programma en tijden.
Aanmelden via de website www.platformlenr.nl of mail naar mailto:info@platformlenr.nl

Er wonen in Rotterdam meer dan 600.000 mensen van vele verschillende nationaliteiten, geloven en levensbeschouwelijke achtergrond.
Dit kan tot confrontatie en discriminatie leiden; tot insluiting of uitsluiting.
Een stad met zoveel diversiteit vraagt om een nieuwe manier van ontmoeten.
Het Platform L&R stimuleert met positieve ontmoetingen Rotterdammers wat begrip en harmonie bevorderd. Iedereen is welkom; alle achtergronden en alle leeftijden.
Het programma bevat activiteiten voor jongeren en een gesprek over ‘Hoe voelt dat … discriminatie’.
Verder vertellen Rotterdammers hun persoonlijke verhalen over ontmoeten in heden en verleden, en worden er (theater) workshops en nog veel meer, ook muzikale, activiteiten georganiseerd.

Wilt u zo vriendelijk zijn deze uitnodiging aan uw leden, vrienden, collega’s en familie door te mailen en mee te werken aan een goede opkomst op 13 september 2012?
Aanmelden via de website www.platformlenr.nl of mail naar mailto:info@platformlenr.nl

Samen kunnen we voor ontmoeting en begrip zorgen;
de eerste stap naar positieve energie en harmonie in de stad!

Met vriendelijke groet,

Dorine A. Cleton
Voorzitter Platform L & R