Apotheek Pendrecht op één na Beste Apotheek van Nederland

Beste Bien,
Onze apotheek heeft onlangs de Tweede Prijs gewonnen voor Beste Apotheek van Nederland. Dat leek mij wel een vermelding in de Kijkerd waard!
Ik heb een persbericht laten opstellen, die binnenkort ook in de Havenloods zal verschijnen. Is het mogelijk om dit bericht (of eventueel een aanpassing hiervan) ook in de Kijkerd te plaatsen, al dan niet met teamfoto?
Indien dit mogelijk is, wanneer zal de eerstvolgende editie van de Kijkerd verschijnen?
Met vriendelijke groet,
Mariëlla de Rooij-Duran

Die foto komt zeker in de volgende edite van In de Kijkerd en dat persbericht plaatst Vitaal Pendrecht ook alvast hier. Mariëlla en het hele team van de Apotheek Pendrecht van harte gefeliciteerd:

Service Apotheek Pendrecht uit Rotterdam behoort bij de beste apotheken van Nederland
Elk jaar reikt AMP Onderzoek & advies in de zorg de prijs ‘Beste apotheek van Nederland’ uit. Dit gebeurt door een uitgebreid Mystery Guest Onderzoek waaraan inmiddels ongeveer één op de drie apotheken in Nederland aan mee doet.
Het Mystery Guest Onderzoek is naast een onderzoekinstrument ook een verbeterinstrument. Door mee te doen aan dit onafhankelijk onderzoek krijgen de apotheken inzicht in hoe zij het doen vergeleken met andere deelnemende apotheken. Aan de hand van de rapportage kunnen zij vaststellen wat er goed gaat in hun apotheek en waar er eventueel verbetering mogelijk is. Door mee te doen, stellen de apotheken zich heel open en meetbaar op en kunnen zo hun eigen prestaties vergelijken met die van andere apotheken. Dit is uniek binnen de gezondheidszorg in Nederland.
Service Apotheek Pendrecht op een eervolle tweede plaats
Service Apotheek Pendrecht heeft al jaren een hecht apotheekteam, gericht op continuïteit en kwaliteit waarin de patiënt central staat. Ook de intensieve samenwerking met huisartsen en andere disciplines dragen hieraan bij. Dit alles met resultaat: een tweede plaats. Het team scoorde op alle onderdelen ruim boven het gemiddelde, zeker op gebied van advies, voorlichting, service en omgaan met de cliënt scoorde de apotheek meer dan goed. Apotheek Pendrecht is aangesloten bij de landelijke Service Apotheek formule. Dit is een apothekersorganisatie voor zelfstandig werkende apothekers in Nederland. Inmiddels hebben ruim 300 apotheken zich onder de Service Apotheek vlag geschaard.
Getoetst op zes onderwerpen
Apotheek Pendrecht is op zes farmaceutische onderwerpen getoetst. Drie daarvan betroffen klachten waar met een zelfzorgproduct wat aan kon worden gedaan: hooikoorts, reisziekte en obstipatie. In een ander geval werd er gevraagd naar een sterke pijnstiller die uitsluitend in de apotheek mag worden afgeleverd en waarvoor op dat moment reclame werd gemaakt op TV. Deze pijnstiller was echter niet geschikt voor degene die het wilde gebruiken en de uitdaging was hier om dat aan de cliënt duidelijk te maken maar hem toch te helpen met zijn probleem. Ook was er een vraag om de morning-afterpil. Hierbij werd er extra gelet op privacy-aspecten in de apotheek. Bij de receptenvraag ging het om een recept van een in Spanje praktiserende Nederlandse arts. De apotheek had het daarbij extra lasting, omdat op het recept alleen de Spaanse naam van het geneesmiddel stond.
In alle gevallen zaten ‘addertjes onder het gras’ waar de apotheek met doorvragen achter kon komen. Soms moest er rekening gehouden worden met de leeftijd van de gebruiker(s) en in andere gevallen was er sprake van het gebruik van andere medicijnen die een wisselwerking (interactie) konden hebben met het zelfzorgproduct waarnaar gevraagd werd. Alle toetsen werden door Apotheek Pendrecht met glans afgelegd.