Appeltjes van Oranje uitgereikt in Paleis Noordeinde

Strenge voorschriften beletten de fotograaf van Vitaal Pendrecht foto’s te maken van de ceremonie. Het is verboden om kiekjes te maken in het paleis. Er zijn officiele fotografen en op de website van de Appeltjes van Oranje komen de foto’s.
Jammer, want zowel de koningin, die het ontwerp maakte voor het Appeltje van Oranje, prins Willem Alexander, als prinses Máxima waren bij de uitreiking aanwezig.
Er was een welkomstwoord van de directeur van het Oranjefonds ir. R.C. van der Giessen en vervolgens hield Jacques Wallage, de voorzitter van de bestuurscommissie Appeltjes van Oranje een inleiding. Hij onderstreepte dat in de huidige gepolariseerde verhoudingen in Nederland verbinding hard nodig is.
De beschermvrouwe van het Appeltje van Oranje is prinses Máxima. Zij nam als voorbeeld de druppel op een gloeiende plaat. Sceptici gebruiken vaak voor wat er gebeurt in buurten en wijken dat vaak als afdoener. Zij zag echter iets heel anders in de projecten, die voorgedragen waren de Appeltjes van Oranje en wat zij op rondreis namens het Oranjefonds in Nederland zag. Iemand zei tegen haar: “Het is leuk om te doen en ik krijg er heel veel voor terug”. Zij onthulde vervolgens dat het project Levensboeken van HOF Promotie Haags Vrijwilligerswerk een iets groter Appeltje kreeg. Een Appeltje van Oranje met een extra blaadje, omdat dit project net iets meer had dan de andere. En zij besloot haar toespraak met: “Veel druppels zullen de steen uithollen”. Er volgde een hartelijk applaus.

De prijzen gingen dus naar Levensboeken van HOF.
De twee andere appeltjes gingen naar een project met kinderen die er in de samenleving niet zo goed voorstaan met o.a. gedragsstoornissen en dergelijke in Bonaire met de simpele naam: Stichting Project en naar de ruilwinkel van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio in Goes. De Goese club had als voorbeeld de Let’s Winkels in Rotterdam. Dus toch nog een beetje een band met de Maasstad.

De streetdancegroep ISH gaf een prachtige show weg en oogstte veel bijval. Zij begonnen hun act met het wilhelmus, maar dan geneuried en voorzien van een ritme uit het zelfde lijf waaruit het gezang kwam. Acrobatische toeren volgden en het personeel van het paleis keek hun ogen uit.

Het stiekem gefotografeerde appeltje is die er straks in Bonaire op een mooie plek zal prijken.

De Prinses kreeg van Vitaal Pendrecht een doos met daarin alles over de Pendrecht Univesiteit en het aanbod om een keer een college te komen volgen van bewoners in de wijk. Wie weet krijgt het meedoen voor de Appeltjes van Oranje nog een vervolg.