Barendrechtse wethouder zegt rare dingen

“Als afscheidscadeau aan scheidend bestuurssecretaris van Com-Wonen werd een symposium georganiseerd met als thema: “Woningcorporaties en de politiek”. In het WTC te Rotterdam kwamen op 13 januari ruim 100 mensen bijeen om over dit thema met elkaar van gedachten te wisselen. Ook hield trendwatcher Adjiedj Bakas een inleiding over de toekomst van wonen in de grote stad. Daarna was het de beurt aan een panel waarin ik naast wethouder Karakus (Rotterdam) en burgemeester Karssen (Maassluis) mocht plaatsnemen om met elkaar en met de zaal te discussieren over het thema”,

schrijft wethouder ruimtelijke ordening, centrumontwikkeling, volkshuisvesting, ontwikkeling spoorzone, stadsvernieuwing, monumentenzorg en sport, Bas Nootenboom, van Barendrecht in zijn logboek op internet.

En Hij vervolgt:

“Tijdens de Com-Wonen conferentie van 13 januari 2010 heb ik aangegeven dat ik vind dat bij de start van Carnisselande er te weinig is samengewerkt tussen de gemeente Barendrecht, gemeente Rotterdam, Vestia en Com-Wonen. Effect hiervan is dat bij herstructurering van bepaalde delen van bijvoorbeeld de Rotterdamse wijk Pendrecht in de afgelopen jaren vele huishoudens vanuit Pendrecht naar Carnisselande zijn verhuisd. Op zich geen probleem, we hebben tenslotte Carnisselande gebouwd om de woonbehoefte vanuit de regio op te vangen. Wat wel verzuimd is, is om af te spreken hoe deze transitie moest plaatsvinden.

Nu zijn er in Carnisselande diverse straten voor een groot gedeelte gevuld met mensen die in hun ‘oude’ wijk ook al bij elkaar woonden. Effect hiervan is dat we in Barendrecht nu geconfronteerd worden met zaken die tot voor een paar jaar geleden niet of nauwelijks in Barendrecht voorkwamen. Het besef dat je je moet houden aan bepaalde waarden en normen wordt niet door iedereen begrepen, zal ik maar zeggen.

Mijn mening is dat door deze slechte afstemming bij de start van Carnisselande dit heeft geleid tot de conclusie dat de problemen van Pendrecht niet zijn opgelost, maar gedeeltelijk verplaatst.

Ik ben erg voorstander van gedifferentieerde woonmilieus. Dit houdt in dat ik vind dat we geen ‘elite-wijken’ moeten maken of ‘sociale-wijken’, maar gemengde wijken waarin goedkope en dure woningen samen in de wijk staan.

Ook ben ik voorstander van het matchen van bewonersgroepen bij de diverse wijken. Kansarm en kansrijk, jongeren en ouderen, allochtoon en autochtoon, allen hebben recht op een plek. Maar laten we op zoek gaan naar een toepassing van de regels dat al deze groepen ook nog kans hebben op een woning in de plaats waar ze graag willen (blijven) wonen.

De suggestie dat het niet goed matchen tot effect heeft gehad dat er nu overlast van jongeren op het Middeldijkerplein is wat mij betreft uit de lucht gegrepen. Een journalist van het AD schreef dit in zijn krant van 18 januari 2010.

Tot zover de wethouder. Hiernaast zijn fotootje van de website van de gemeente Barendrecht en de artikelen in het AD.

Nou zijn er inderdaad veel mensen uit Pendrecht naar Barendrecht verhuisd. Maar waar de wethouder het vandaan haalt dat mensen één op één vanuit straten in Pendrecht naar straten in Barendrecht zijn verhuisd en wat Com-Wonen en Vestia daar mee te maken hebben. De Nieuwe Unie (nu Woonstad Rotterdam) is de corporatie die herstructureert in Pendrecht. Vestia heeft wel een buurt van 425 woningen in Pendrecht, maar daar vindt geen herstructureing plaats. Dat doet die corporatie in Zuidwijk.
Maar dat is allemaal maar bijzaak. Belangrijker is het volgende. Wat bedoelt hij met Pendrechtse taferelen. Moet hij toch maar eens uitkomen leggen, zeggen ze bij Vitaal Pendrecht en de Pendrecht Universiteit.

De mensen die vanuit Pendrecht naar Barendrecht verhuisden deden dat juist, omdat zij zich minder thuis voelden in Pendrecht en verwachten een betere omgeving in Barendrecht tegen te komen. Zij zullen vooral erg blij zijn met uw uitspraken. Mensen die we graag voor de wijk hadden behouden maar de komst van de grote stad in Pendrecht ontvluchten. Geen onruststokers en geen mensen met lage normen en waarden. Of heb je al een smet op je als je uit Pendrecht komt. Lotte Stam Beese zou zich in haar graf omdraaien.

In augustus werd er door de Pendrecht Universiteit een bijzonder college gewijd aan de naam die Pendrecht gekregen heeft in de media. Dat beeld klopt niet volgens velen in de wijk. Er werd toen ook gesproken over wat je er aan zou kunnen doen.

Misschien moet de wethouder toch eerst eens kijken naar zijn eigen beleid, wat doet hij om dat matchen te laten slagen en hoe men dat in Barendrecht aanpakt met bewoners onderling in hun uitbreidingswijken. De Pendrecht Universiteit laat weten dat zij de wethouder best uit de droom wil helpen. Dat kan in een college van professoren uit de wijk samen met de medewerkers van Woonstad Rotterdam, die werken aan de brede herhuisvesting.

Het verhaal van de wethouder is nogal makkelijk en dat gaat veel mensen uit Pendrecht aan het hart. Maar bijzonder is het wel dat de “achterblijvers” van Pendrecht het nu ook nog op gaan nemen voor de ex bewoners van Pendrecht.