Basisschool Over de Slinge in de bres voor verkeersveiligheid in de wijk

Op donderdag 22 mei organiseren de leerlingen van de basisschool Over de Slinge in de Krabbedijkestraat in Pendrecht in samenwerking met een groot aantal organisaties [waaronder ook bewonersorganisatie BOCL] een grote verkeersveiligheid dag.
Snelheidscontrole

In de ochtend zullen de leerlingen samen met de politie het verkeer in de Krabbedijkestraat gaan controleren op de gereden snelheid. Automobilisten die harder dan 30 Km per uur rijden krijgen van de politie een stopteken en zullen door de leerlingen van de basisschool op hun gedrag worden aangesproken.

Demonstratie remweg

Voor deze dag hebben de leerlingen het Honda-Verhagen Racing Team bereid gevonden om met een mooie sportwagen een demonstratie te komen geven over de lengte van de remweg bij 30 of 50 Km/uur Hiervoor zal een gedeelte van de Sliedrechtstraat tijdelijk worden afgesloten.

Dode-hoek les

Ook zal er die dag door de leerlingen een dode-hoek les worden gevolgd. Dankzij de inzet van Christina Warbout, verkeersouder van de basisschool en Veilig Verkeer Nederland, krijgen de kinderen een leuke les over de dode hoek en andere zaken waar bestuurders van grote voertuigen mee te maken hebben. Met het lesprogramma Veilig op Weg leren de kinderen wat je het beste kunt doen als je een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt.

Het lesprogramma Veilig op Weg begint in de klas met een dvd en een quiz, waarin de kinderen leren wat de dode hoek is en hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Met behulp van lesborden spelen de kinderen in de klas praktijksituaties na.

Maar het spannendste gedeelte van de les is natuurlijk wanneer de leerlingen zelf plaats mogen nemen in de cabine van zo`n groot voertuig. Daarom heeft de RET en de Rotterdamse brandweer voor deze dag een bus en brandweerauto beschikbaar gesteld. Aan het einde van de dag zal aan alle leerlingen die aan de dode-hoe les hebben meegedaan een certificaat worden uitgereikt.

Verkeersles schoolplein

Ook voor de allerkleinsten is er die dag op het gebied van verkeer van alles te doen op het schoolplein. Door het aanbrengen van belijning (met pionnen, of stoepkrijt) en verkeersborden worden op het schoolplein realistische verkeerssituaties nagebootst, waar leerlingen van verschillende groepen veilig verkeersgedrag in allerlei verkeersrollen kunnen oefenen. Ook voor de kleintjes is er aan het einde van de dag een verkeerscertificaat.

Veiligheid

Om op deze dag alles zo veilig mogelijk te laten verlopen zullen de mensen van TOS/Jong BurgerBlauw aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Tevens zal er een EHBO team van Medic Event Support aanwezig zijn.