Bekend gezicht op gemeentelijke folder

Hebbie effe … is haar vraag. Eunice Monteiro kijkt je indringend aan op een folder over de veranderingen in de zorg. ‘Eunice, die kennen we toch?’, zal menig bezoeker aan het Servicepunt Charlois Zuid zich afvragen.
1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van hulp dichtbij huis voor al haar inwoners.

Dat gaat om:

* huishoudelijke hulp, begeleiding en dagactiviteiten voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, ondersteuning aan mantelzorgers;
* jeugdhulp, zoals geestelijke gezondheidszorg en hulp aan verstandelijk beperkten;
* hulp bij het vinden van werk voor mensen met een beperking.

Dagelijks vinden er discussies plaats in de media. De meningen vliegen je om de oren. Pessimisten, optimisten, doemdenkers, kantelaars, allemaal laten ze zich er onverbloemd over uit. Maar waar kun je nou echt straks terecht.

Hebbie effe ….

Eunice Monteiro, ja die van de Vraagwijzer in het Servicepunt Charlois Zuid, kan je vertellen waar je moet zijn. Haar vriendelijke gezicht met die sprekende ogen staat voorop een folder. De andere foto’s in de folder zijn ook met haar in het Servicepunt gemaakt. Misschien niet zo vreemd. Twee jaar geleden begonnen ze daar al met de nieuwe aanpak van de gemeente: “Voorheen gingen hulpverleners voor cliënten aan de slag. Nu zeggen we tegen een cliënt: wat kunt u zelf? Dat mensen het zelf kunnen, daar gaat het om.”

Wil je meer weten?

Er zijn allerlei zaken op internet. Bijvoorbeeld de website van de gemeente kijk op Rotterdam.nl/hebbieeffe

Je kun ook bellen met 14 010 en je vraag stellen

en het verhaal van Eunice is ook te vinden op
www.facebook.com/hebbieeffe