Bijeenkomst Buurt Bestuurt Sliedrechtbuurt

Maandag 3 februari 2014 vindt de volgende bijeenkomst van Buurt Bestuurt Sliedrechtbuurt plaats in het Servicepunt Charlois Zuid aan Plein 1953 nummer 63. Aanvang 19:30 uur.
De vorige keer is er in plaats van een Top 3 zelfs een Top 4 opgesteld.

Hieronder treft u aan een korte weergave van de Top 4 die in de Buurt Bestuurt bijeenkomst van 9 december is besproken.

Betere speelgelegenheden in de wijk.

9-12-2013: Nog geen activiteit beschikbaar. Doorgeschoven naar volgende bijeenkomst.

Verbeteren/opzetten communicatietraject naar de bewoners ook voor de bewoners die niet in bezit zijn van mobiele telefoon, internet etc.

9-12-2013: Nog geen activiteit plaatsgevonden. Verschoven naar volgende bijeenkomst.

Verkeersveiligheid

9-12-2013: dhr. Timmer heeft uitleg gegeven over de te nemen verkeersacties op de Charloisse Lagedijk. Op 19 december wordt door VVN het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt. Ook wordt er op die avond een intentieverklaring ondertekend waarin alle partijen beloven zich de komende tijd in te zullen gaan zetten om de buurt verkeersveiliger te maken. Het is zinvol ook de Krabbendijkestraat m.n. ter hoogte van de scholen in een latere fase hierin mee te nemen.

VVN gaat binnenkort schouwen rond de scholen om te bezien waar gevaarlijke situaties zijn.

Vele bewoners geven aan niet te weten dat het gehele gebied 30 km-zone is.

Er zijn bedrijven die informatie geven over “dode hoek”.

Wanneer iemand constateert dat een RET-bus te hard rijdt dan kan daar melding over gedaan worden bij Marco van Es (RET), telf. 010 4476717. Let wel op welk nummer op de bus staat, datum en tijdstip.

De rode hekken (bij oversteek) zijn gevaarlijk, kinderen klimmen via de gaten door het hek of klimmen op het hek.

Binnenkort verschijnt er een oproep dat mensen zich aan kunnen melden voor een opleiding verkeersbrigadier en kunnen nog verder doorgaan tot verkeersregelaar.

Door de vele bezoekers aan Aldi ontstaan er vaak onveilige situaties.

Dhr. Timmer zal een brief opstellen gericht aan Aldi en voorzien van handtekeningen bewoners.

Op het fietspad aan de Slinge wordt vaak in tegenovergestelde richting gereden terwijl je de fietsers niet van die kant verwacht; levert soms gevaarlijke situaties op.

Toezicht en Handhaving zal extra aandacht geven aan:

– tegengestelde richting fietsen

– fietsen op Plein 1953

– fout parkeren/stilstaan bij scholen aan de Krabbendijkestraat/Sliedrechtstraat

Zwerfvuil

9-12-2013: Tijdens de bijeenkomst hebben zich 3 nieuwe bewoners aangemeld deel te nemen aan de actie zwerfvuil. PIT010 zal helpen met het opzetten van een actie.

Een volgende Buurt Bestuurt is afgesproken op 3 februari 2014, aanvang 19.30 uur op het Wijkservicepunt Zuid aan Plein 1953 nr. 63.

Weet u nog iemand die wil deelnemen aan Buurt Bestuurt, nodig hem/haar uit voor 3 februari.