Boek over opbouwwerk in herstructureringswijken

Frank Boerboom en Rieks Westrik zijn voor het boek ook aan de tand gevoeld door Anne van Veenen de auteur van “Op het scherp van de snede”. Het boek beschrijft naast de praktijken van Frank en Rieks, het werk van Joke van Baaren, actief in Zuidwijk, Ronald Bijnaar, Deanna Gozzi, Carla ten Have en Gian Thijsse, allevier actief in Hoogvliet en José Spiering, actief in Overschie. Overigens is Frank Boerboom ook werkzaam in Zuidwijk.
Het is een echt praktijkboek. Het zijn weliswaar momentopnamen, inmiddels zijn veel zaken veranderd of er anders uit gaan zien, maar het laat goed zien in welk veld opbouwwerkers werken. Dat veld is in dit geval de herstructureringswijk. Anne plaats in het boek er een aantal overdenkinegn en meer wetenschjappelijke noties bij. Hij doet erin een pleidooi voor het “basiswerk”, dat opbouwwerk misschien vooral zou moeten zijn. Opbouwwerkers moeten het netwerk in de wijk kennen en eigenlijk precies weten, wie van de bewoners ze op welk onderdeel kunnen benaderen of zoals zij dat vaak noemen: “aan kunnen spreken”. Dat aanspreken is weer iets anders dan wat er tegenwoordig onder verstaan wordt. Maar dat wordt in het boek verder duidelijk. Via www.opbouwwerk.nl de site van het Landelijk Centrum Opbouwwerk is het boek te bestellen. Het zal ook best bij Donner komen te liggen.

Lia Prins opende overigens de bijeenkomst in het Prinsestheater. Lia is directeur van de Stichting Welzijn Hoogvliet, de directeuren van Charlois’ Welzijn, SONOR en Welzijn Overschie waren ook aanwezig. Er werd met hen een spel gespeeld. Herkennen jullie de citaten uit het boek. Er werd ook een rollenspel gespeeld: “Hoe spreek je een jongere aan? En hoe loopt dat het makkelijkst uit de hand?” De zaal werd gevraagd daarbij te sturen. Frank Boerboom verraadde zijn jongerenwerk achtergrond niet. Hij hield zich het langst staande tegenover de actrice, die duidelijk geïnstrueerd was, de zaak op de spits te drijven.

Mar van Dinter, Nolly Groenendijk en Bien Hofman zorgeden ervoor dat er flink wat boeken verkocht werden. Er was ook nog een rapgroep uit Spangen. En er was veel gezelligheid in het leukste theater van Rotterdam.