Bomenridders op twitter en facebook

De Bomenridders schrijven in een email het volgende:

Beste bewonersvereniging,

De Bomenridders zetten zich sinds 1997 in voor behoud van bomen en ander groen in en om Rotterdam.
Wij voeren daarvoor gesprekken met portefeuillehouders, met beleidsmedewerkers van deelgemeenten en politici om het belang van groen over het voetlicht te brengen. Daarnaast houden wij omgevingsvergunningen voor kap bij. (Rotterdam heeft 14 deelgemeenten die wekelijks kapvergunningen publiceren), dienen wij zienswijzen en bezwaarschriften in en wonen wij hoorzittingen bij. Ook beantwoorden wij vragen van mensen en ondersteunen wij burgers die zich willen verweren tegen geplande kap van bomen in hun wijk. Veel werk, dat wij allemaal vrijwillig doen.

Onze activiteiten zijn vanaf nu niet alleen op onze website te lezen, maar ook te volgen via Facebook en Twitter.
www.twitter.com/DeBomenridders
https://www.facebook.com/pages/De-Bomenridders/226024134104424?sk=wall

Hoe meer mensen alert zijn en opkomen voor het behoud van groen in hun woonomgeving, des te meer het bij beleidsmakers en bestuurders zal doordringen dat groen een factor van belang is en dat zij rekening moeten houden met de wensen van bewoners. Hoewel vele onderzoeken uitwijzen dat mensen zich gezonder en prettiger voelen in een groene omgeving en dat bomen en struiken effectief zijn in de strijd tegen luchtverontreiniging en hittestress, vinden De Bomenridders dat deze kennis nog te weinig doordringt tot de mensen ‘die het voor het zeggen hebben’.

Wij willen een meer respectvolle houding ten opzichte van bomen doen groeien bij politici, ambtenaren, (landschaps)architecten, bouwondernemers, projectontwikkelaars, inwoners en gebruikers van de stad. Bomen zijn onmisbaar in een leefbare stad. Te vaak moeten ze wijken voor nieuwbouw en infrastructuur. Wie niet pas achter de trieste feiten wil komen als de zaag al in de bomen is gegaan, moet alert zijn. Wie op tijd op de hoogte is, kan een bedenking of bezwaar indienen en bomenkap wellicht voorkomen.
U kunt ons daarbij helpen! Hoe?
-> Zoek in wijkkranten als De Havenloods en De Echo bekendmakingen op van omgevingsvergunningen voor bomenkap en geef ze aan ons door.
-> Zoek deze ook op websites van de deelgemeenten.
Voorbeeld: http://www.rotterdam.nl/overzicht_bekendmakingen_deelgemeente_kralingen_crooswijk?sma=1098364
-> Als er in uw directe woonomgeving gekapt gaat worden, bent u belanghebbende. En uw buren ook! Probeer krachten te bundelen en verzamel handtekeningen.

De onafhankelijke stichting wordt geheel gefinancierd door donateurs. Vrijwilligers zijn welkom.
Kent u iemand die ons werk interessant zou kunnen vinden? Stuur deze mail dan door! Bij voorbaat veel dank.
Meer weten? We sturen graag meer info over wat vrijwilliger zijn bij De Bomenridders inhoudt.

Groeten,

Isolde van Overbeek (yseult@zonnet.nl)
Sandra de Haan
http://www.debomenridders.nl