BOS-bericht van augutus

Johan Bos schrijft onder de titel Bos-bericht columns in het blad Kerk op Zuid. In augustus schreef hij over zijn vakantie bij boer Willem van den Berg in Meerkerk. Hij schrijft over het uitstervende beroep van kooiker.
Bos bericht augustus 2012

Bos-bericht

De vakantie zit er weer op. Dit jaar kozen wij voor een vakantie dichtbij, we zaten op een boerencamping in Meerkerk. Hoewel dichtbij was de omgeving toch nieuw voor ons. Zo hebben we heerlijk kunnen fietsen en diverse mooie oude stadjes bekeken. Op een van onze tochtjes door de Alblasserwaard en Vijfherenlanden kwamen we langs een eendenkooi en kwamen we in gesprek met de kooiker. Een uitstervend beroep in ons land, maar in de Alblasserwaard zijn er nog een paar. Vroeger werden de eenden in de kooi gevangen en gebruikt als voedsel, vaak ook met kerst gegeten. Veel wilde eend wordt er niet meer gegeten, vaak eet men gemeste slachteenden (als je een keer Pekingeend eet bij de Chinees). Nu worden eenden vooral gevangen om te ringen en de zieke dieren uit te selecteren. Toch jammer dat zo’n echt Nederlands beroep uit dreigt te sterven en ik ben dankbaar en blij dat mensen als de kooiker die wij spraken al zijn tijd en geld inzet om dit beroep en de eendenkooien, wat vaak heel mooie stukjes natuur zijn, in stand te houden.

In de Bijbel komt ook een dergelijk beroep voor, niet specifiek een kooiker maar de vogelvanger die met zijn strik vogels vangt. In de vier passages in de Bijbel, bijvoorbeeld in Ps. 91: 3 en Jeremia 5:26 heeft het in mijn idee een negatieve lading. Voor de vogelvanger moet je uitkijken want met zijn strik houdt die je in de greep. Een echte bedreiging dus. Vanuit het perspectief van de vogel (de eend) kan ik dat wel begrijpen. En als mens herken ik het beeld ook wel, want hoe vaak voel je dingen niet als een bedreiging en hoe vaak zijn dingen echt een bedreiging. Maar in de genoemde passages gaat het ook over God die ons wil redden of behoeden voor de strik van de vogelvanger. Ja, we hebben een God die redt en in Jezus zijn Zoon is dat wel heel duidelijk geworden. Zijn daarmee de bedreigingen voorbij, zeker niet, maar ze komen wel in een ander perspectief te staan. Het is de levenskunst van een christen om telkens vanuit dit perspectief in het leven te staan, ook als de vogelvanger met zijn strik in de buurt is!

Een hartelijke groet, mede namens alle bewoners en vaste gasten van ’t Hoekie

Johan Bos