Brainstorm over oud zijn in Pendrecht

Restaurant Zuiderkroon voorziet schitterend in een behoefte. Dus is ook bij uitstek de plek om een brainstorm te houden over ouderen in Pendrecht en hun wonen, welzijn en zorg. De Nieuwe Unie en De Stromen organiseerden voor een groep bewoners en professionals een brainstorm sessie.
Eerst werden er wat cijfers op een rij gezet. En vervolgens werd er in 3 groepen gesproken over ideeën en suggesties en antwoorden bedacht op een aantal vragen.
Zoals:
Hoe komt het dat veel senioren (met name boven 75) in Pendrecht in specifieke 55+complexen wonen? en Wat moeten we aanbieden om het aantrekkelijker te maken voor ouderen om ‘gewoon’ in de wijk te blijven wonen?
maar ook:
Zijn professionals in de wijk voldoende bekend bij en toegankelijk voor bewoners?en
Hoe kunnen we dat verbeteren?
Per groep werd het gesprek geleid en werden de belangrijkste zaken vastgelegd door de organisatoren.

Er werd enthousiast meegedaan aan de werkgroepen en daar kwamen interessante zaken uit. Zoals: professionals moeten meer de wijk en beter bekend raken bij de manier waarop ouderen in de wijk wonen. En dat er met het oog op de toekomst rekening moet worden gehouden met de wensen van die nieuwe ouderen. Dat is in Pendrecht te weinig gebeurd.
En er moet vooral gekeken worden naar de zwakkeren onder de ouderen. Want er is een groep die gebruikt maakt van de voorzieningen in de wijk. En die voorzieningen zijn zeer succesvol. Er moet ook vooral gekeken worden naar de ouderen, die niet naar die voorzieningen gaan.

De uitkomst van de brainstorm zal later gepresenteerd worden.